Op dit moment, half december 2015, heeft de belangstellingspeiling in bijna alle dorpen plaatsgevonden; alleen Schipborg en Loon als laatst toegetreden dorpen zijn hier nog mee bezig.

De belangstelling voor een glasvezelaansluiting is bijzonder groot: rond de 90% van de bewoners wil graag een aansluiting.

Ondertussen is de werkgroep ‘Glas van Aa tot Hunze’ volop bezig met de uitvoering van de plannen. Er is een kerngroep gevormd, met voorzitter, secretaris en penningmeester. Er zijn een financiële commissie en een communicatiegroep ingesteld. De provincie Drenthe heeft de gevraagde subsidie toegekend en beschikbaar gesteld. De oriëntatie op een geschikte uitvoerder voor de gebiedsanalyse is in volle gang.

‘Het stroomdal versnelt’