Persbericht 19 december 2016: Glas van Aa tot Hunze haalt het beoogde doel

Het glasvezelproject in de dorpen Anloo, Gasteren, Loon, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen heeft weer een belangrijke stap voorwaarts gezet. Nog voor de kerst werd het beoogde streefgetal van 615 aanmeldingen bereikt; hiermee doet nu al ruim 65% van de huishoudens en bedrijven mee aan het project. Een geweldige deelname.

Tientallen ‘ambassadeurs’ zijn de afgelopen weken op stap geweest om huis aan huis hun dorpsgenoten van informatie te voorzien en vragen te beantwoorden over de aanleg van glasvezel in hun dorp. Doel was hen te overtuigen om zich aan te melden als abonnee bij een van de twee providers NetVisit of PlinQ en daarmee tevens lid te worden van de coöperatie.

Bij de huisbezoeken bleken de inwoners van de dorpen al goed op de hoogte te zijn van veel facetten van het glasvezelinitiatief door voorgaande informatieavonden en door een eerder verspreide informatieve glasvezelkrant.

Het is opvallend dat de werving van abonnees zo goed gelukt is in een kort tijdsbestek en in een gebied met relatief goede internetverbindingen, in vergelijking met andere (buiten)gebieden. Vier van de grotere dorpskernen (Schipborg, Loon, Gasteren en Anloo) beschikken nu al over kabelaansluiting voor tv en internet, die naar de huidige maatstaven naar redelijke tevredenheid functioneert. De andere dorpen en de buitengebieden moeten het echter doen met erg trage standaard telefoonaansluitingen voor internet.

De conclusie is dat inwoners van de betrokken dorpen bereid zijn naar de toekomst te kijken en samen te zorgen voor toekomstbestendige informatievoorzieningen die van groot belang zijn voor blijvende leefbaarheid in de dorpen.

Het project gaat nu verder op twee sporen. In overleg met ‘Verbind Drenthe’ en in samenwerking met de coöperatie Glasvezel Noord wordt een aanleg- en financieringsplan verder uitgewerkt. Dit wordt aan de provincie voorgelegd met het doel de noodzakelijke leningen te verkrijgen.

Aanmelding is nog steeds mogelijk: hoe meer deelnemers, hoe beter de financiële basis voor het project.

Het streven is om eind 2017 met de aanleg te beginnen.