Marktconsultatie en aanzet tot financiering

In april heeft de marktconsultatie voor ons glasvezelinitiatief plaatsgevonden: ‘marktpartijen’ konden aangeven of ze van plan waren in de komende drie jaar snel internet aan te leggen in de buitengebieden van Glas van Aa tot Hunze. Volgens de geldende Europese regels voor de aanleg van zogenaamde NGA-netwerken heeft de provincie Drenthe deze partijen 6 weken de kans gegeven te reageren op haar uitnodiging.

Hierop is één (vertrouwelijke) reactie binnengekomen: het lijkt erop dat er geen marktpartij is die ons gebied gaat voorzien van een glasvezelnetwerk, maar de discussie is nog niet helemaal gesloten. Er is verschil van inzicht tussen de betreffende marktpartij en de provincie over de interpretatie van ‘witte’ en ‘grijze’ aansluitingen.

Een witte aansluiting wil zeggen dat de maximaal te bereiken internetsnelheid niet voldoet aan de Europese normen voor deze NGA netwerken.

Over de vraag wat nu precies wit is en wat grijs in ons Glas van Aa tot Hunze-gebied, buigt de provincie zich momenteel. Voor de financiering is dat belangrijk: voor de witte aansluitingen mag de provincie ons een gunstige lening verstrekken, voor de grijze aansluitingen niet.

Daarmee zijn we in de volgende fase van ons project beland: de financieringsplannen.

Omdat ons gebied voor een groot deel (ca. 70%) bestaat uit grijze aansluitingen, gaat de vraag over financiering met name over dat grijze gebied. Hierbij komen we o.a. op de volgende vragen:

  • Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor ons netwerk?
  • Is ons gebied nu optimaal van samenstelling, zowel technisch als voor de financiering?
  • Met welke andere initiatieven in Noord Drenthe kunnen we het best samenwerken?

Voor de beantwoording van deze vragen hebben de stuurgroep en het Platform Verbind Drenthe al belangrijke stappen gezet in de afgelopen weken. De provincie heeft gesprekken gevoerd met diverse banken en andere financiële instellingen en heeft een samenwerking opgestart tussen verschillende initiatieven in de regio. De stuurgroep heeft zich breed georiënteerd op de mogelijkheden van deze samenwerking, op financieringsscenario’s en is in gesprek met de betrokken gemeentes.

De conclusie op dit moment is dat er goede kansen zijn om onze plannen te realiseren, in nauwe samenwerking met andere partijen. De komende maanden zullen hierover meer duidelijkheid geven.