Marktconsultatie afgerond en adressen gecheckt

De marktconsultatie heeft voor ons een positief resultaat opgeleverd.
Er zijn geen ‘marktpartijen’ die van plan zijn om de in de komende jaren een netwerk voor snel internet aan te leggen in de buitengebieden van ‘Glas van Aa tot Hunze’. Dit betekent dat de provincie voor de trage aansluitingen buiten de dorpskernen (de zg. witte gebieden) leningen mag verstrekken met een laag rentetarief.

Bovendien heeft de Provincie Drenthe op 27 mei aangegeven dat er geen informatie is gekomen van een marktpartij die maakt dat onze ‘witte’ adressen niet allemaal als wit beschouwd mogen worden. Hierover was enige discussie ontstaan tussen de provincie en een marktpartij, naar aanleiding van een verschillende interpretatie van de Europese regels.

Na een grondige controle van het adressenbestand van ons ‘Glas van Aa tot Hunze’-gebied komen we (afgerond) op 640 grijze (61%) en 430 (39%) witte aansluitingen, incl. een aantal recreatiewoningen. Dit adressenbestand is via Verbind Drenthe aan de provincie Drenthe doorgegeven en zal ook in een aanvullende gebiedsanalyse worden gebruikt.

Hier kunnen we mee verder: op naar de volgende stap, de financiering, mogelijk in samenwerking met andere initiatieven.