In de informatie map die u heeft ontvangen vindt u naast informatie over  PLINQ en NetVisit ook hun aanmeldingsformulieren. Door het kiezen voor een van deze twee providers wordt u ook lid van de coöperatie.

Lees voor u zich aanmeldt eerst de algemene voorwaarden van zowel de coöperatie als de provider.

U  kunt het ingevulde aanmeldingsformulier afgeven bij een van uw plaatselijke werkgroepleden. Aanmelding via de website van uw provider is nog makkelijker. De uiterste aanmelddatum is 1 december 2016;  hebben zich dan minder dan 65% van de huishoudens binnen het Glas van Aa tot Hunze-gebied aangemeld dan gaat het project niet door.

Het aanleggen, onderhouden en beheren van een glasvezelnetwerk is een kostbare zaak. Daarom is een extra coöperatiebijdrage nodig, die de coöperatie heeft vastgesteld op € 5 per maand. Deze bijdrage wordt, tegelijkertijd met de kosten van uw abonnement, geïnd door uw provider.

Mede door deze coöperatiebijdrage kunnen we de lening, die nodig is voor de investering van het netwerk, binnen een redelijke termijn aflossen; we schatten circa 13 jaar. Nadat de lening is afgelost is het netwerk helemaal van de coöperatie en daarmee dus van ons allemaal. Behalve extra middelen voor de aflossing van de lening staat de coöperatiebijdrage ook symbool voor de betrokkenheid van ons allen bij de aanleg van het glasvezelnetwerk. Dit geeft de financier ook meer zekerheid, waardoor de rente lager kan blijven.

De coöperatiebijdrage mag u ook in één keer betalen! Dat is voor de coöperatie gunstiger en ook voor u voordeliger. De coöperatie krijgt daarmee meer ‘eigen’ geld, dat gebruikt kan worden als startbedrag voor de aanleg en het werkt als extra zekerheid voor de financier bij het afsluiten van de lening.
En hoe werkt het voor u? We gaan uit van een afschrijving over 13 jaar. Per jaar bedraagt de bijdrage € 60 (12 keer € 5); gesommeerd over 13 jaar is dit: € 780. Als u besluit om de coöperatiebijdrage over de hele looptijd in één keer te voldoen dan betaalt u hiervoor € 700, u krijgt dus een korting van € 80!