De ledenraad is een door de leden gekozen afvaardiging van de leden. De belangrijkste taken van de ledenraad zijn het vaststellen (en zo nodig wijzigen) van de statuten, benoeming van de leden van de raad van toezicht, vaststellen van de begroting en de jaarrekening.

De Ledenraad (minimaal 5, maximaal 19 leden) bestaat momenteel uit:

  • Mark Penning, Huis ter Heide
  • Els Langebeeke, Zuidvelde
  • Roelof Timmermans, Zuidvelde
  • Michel Meindertsma, Peest
  • Jeanet de Vries, Een
  • Jaap Tijseling, Een
  • Sietske Hilhorst, Een-West
  • Teake van der Werf, Een-West
  • Robbert-Jan Top, Bunne
  • Jeichien Stapel, Bunne