Op basis van de gebiedsanalyse wordt het volgende opgesteld:

  • een begroting
  • een bedrijfsplan
  • financieringsplan

Informatie hierover volgt later, in combinatie met het kostenmodel wat door ‘Verbind Drenthe’ is ontwikkeld en in naburige projecten is toegepast. In ons project wordt dit ook als startpunt gebruikt. Daarvoor worden de resultaten van de gebiedsanalyse gehanteerd om de haalbaarheid te kunnen beoordelen.
Omdat de gebiedsanalyse geen onverwachte tegenvallers heeft opgeleverd kan er verder worden gewerkt aan de realisatie van de gemaakte plannen.

De te verwachten kosten bestaan uit:fig_Euro

–  abonnementskosten, maximaal € 52,50

–  gebiedstoeslag, naar verwachting ca. € 7,-

Hieronder lees je wat de stappen zijn:

  1. De coöperatie, in oprichting, sluit contracten af met 2 à 3 providers.

Het netwerk is ‘open’: in principe zijn alle glasvezelproviders welkom.

Ziggo zal niet meedoen, omdat Ziggo/UPC zich volledig richt op het benutten van haar eigen bestaande coax-bekabeling. 

  1. Inwoners kiezen een abonnement

Een combinatie-abonnement is het meest gebruikelijk voor internet, tv en telefonie. Naar verwachting zijn ook andere, aparte abonnementen voor tv dan wel internet mogelijk. De combinatie abonnementen zijn echter relatief het voordeligst.

‘Verbind Drenthe’ heeft principe afspraken gemaakt met een aantal providers dat een abonnement van 250 Mbit/s, upload- en downloadsnelheid, voor internet, tv en telefoon niet meer kost dan € 52,50.

In dit bedrag zitten o.a:

  • de afschrijvingskosten van de glasvezelaanleg
  • het onderhoud van het glasvezelnetwerk
  • de kosten voor de rechten van de televisiezenders
  • de exploitatiekosten voor de diensten.

3. De coöperatie stelt een gebiedstoeslag vast

Bovenop de abonnementskosten van een provider betaalt een deelnemer per maand, gedurende een aantal jaren (tussen 10 – 15 jaar), een klein extra bedrag (ca. € 7,-) om de aanlegkosten van het netwerk mede te financieren. Hoe groot dit bedrag precies is en hoe lang de betalingsperiode zal zijn is afhankelijk van de aanleg- en financieringskosten van het hele project.