Vanaf het eerste begin heeft Glas van Aa tot Hunze  gekozen voor een gezamenlijke aanpak, samen met andere initiatieven. De  insteek was (en is, tot op dit moment) het deelnemen in een coöperatie. De toekomstige abonnees uit de deelnemende dorpen zijn dan samen eigenaar van het aan te leggen glasvezelnetwerk.

Deelname in Coöperatie Glasvezel Noord

Dit heeft er mede toe geleid dat Glas van Aa tot Hunze in het voorjaar van 2016 heeft besloten geen eigen coöperatie op te richten, maar na een grondige afweging van alternatieven, aansluiting te zoeken bij de Coöperatie Glasvezel Noord (CGN).

Als vervolg hierop is in het najaar van 2016 een zeer succesvolle wervingscampagne gehouden, onder de vlag van CGN, waarbij maar liefst 65% van de inwoners van onze dorpen een abonnement heeft genomen bij een van de twee providers. Zoals al aangegeven onder ‘Basis’ heeft deze mooie start helaas niet geleid tot een continuering van de samenwerking met CGN. Na het afhaken van de providers NetVsit en PlinQ heeft de stuurgroep van Glas van Aa tot Hunze besloten een ander traject te volgen.

Oprichting nieuw samenwerkingscluster: K7

In mei 2017 werd een cluster nieuwe stijl opgericht, met de volgende deelnemers: Snel Internet Yde Punt, Glasvezel Verbindt Annen, Glas van Aa tot Hunze, Zeegse, Tynaarlo – Oost, Midlaren en De Groeve, met als voorlopige werktitel: K7.

Dit nieuwe samenwerkingsverband bestrijkt zo’n 20 dorpen in de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen met bijna 4000 potentiële aansluitingen, waarvan 1225 wit (ca. 30%).

Alleen in het gebied van Glas van Aa tot Hunze is een echte abonneewerving uitgevoerd, met 65% resultaat. In de andere dorpen is wel een belangstellingspeiling uitgevoerd, met mooie resultaten. In bijna alle dorpen gaf meer dan 65% van de inwoners aan mee te willen doen aan het project.

Het nieuwe cluster is nu (eind mei 2017) echt in wording: er is een stuurgroep ingesteld en een aantal ondersteunende werkgroepen (commissies) en er wordt in samenspraak met Verbind Drenthe en met Rendo hard gewerkt aan het netwerkontwerp, de businesscase, de financiering en de voorbereidingen voor de rest van het traject.