Voortgang eind oktober 2015

Eind oktober 2015 is er louter positief nieuws te melden: de provincie heeft een subsidie toegewezen voor ‘Communicatie en gebiedsanalyse’ (€33.000), de vertegenwoordigers in de dorpen zijn enthousiast en actief en er is een stuurgroep gevormd met per dorp 1 vertegenwoordiger die de lijnen gaat uitzetten. De dorpen (Anloo, Schipborg), waarin de belangstellingspeiling nog moest plaatsvinden zijn druk bezig hun achterstand in te lopen. Verder worden de contacten met andere groepen, die al een stap verder zijn met hun plannen, aangehaald en wordt er goed samengewerkt; het voorwerk voor de gebiedsanalyse is klaar en de voorbereidingen voor het opzetten van een website zijn in gang gezet. Kortom: Het Stroomdal Versnelt.