De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, zij bestuurt de coöperatie. De directie is vooralsnog eenhoofdig.
Op dit moment is Alie Hut interim-directeur.