fig_zeggenschap

Vanaf het eerste begin is gekozen voor een coöperatieve aanpak, in eerste instantie met de bedoeling een eigen coöperatie op te richten. De toekomstige abonnees uit de deelnemende dorpen zijn dan samen eigenaar van het aan te leggen glasvezelnetwerk.

In het voorjaar 2106 heeft het breedbandplatform Drenthe zich breed georiënteerd op de financieringsmogelijkheden van kleine glasvezelprojecten, o.a. in overleg met diverse banken en andere financiële instellingen. Hieruit kwamen twijfels tevoorschijn over de bestaanszekerheid en toekomstbestendigheid van (te) kleine initiatieven. De kansen voor een goed functionerende, professionele bedrijfsvoering werden groter geacht bij een iets grotere organisatie. Verbind Drenthe heeft daarna samenwerking tussen initiatieven geadviseerd en gestimuleerd.

Dit heeft er mede toe geleid dat Glas van Aa tot Hunze heeft besloten geen eigen coöperatie op te richten, maar na een grondige afweging van alternatieven, aansluiting te zoeken bij de Coöperatie Glasvezel Noord.

Een eerste contact leidde al snel tot heldere afspraken: Glas van Aa tot Hunze is van harte welkom mee te doen als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  • Wij zorgen zelf voor een deelnamepercentage van 65%, zodat de financiering gewaarborgd kan worden
  • De voorwaarden voor elke abonnee om mee te doen zijn dezelfde als waarvoor de huidige leden van de coöperatie in het oorspronkelijke gebied van Noordenveld Zuid West al getekend hebben. Voor meer informatie zie de algemene voorwaarden van coöperatie Glasvezel Noord.

Als dit gerealiseerd is zorgt de nieuwe coöperatie voor de financiering, o.a. via leningen van de provincie Drenthe, en voor de aanbesteding en aanleg van het netwerk. Hiertoe worden de aanvullende financieringsplannen voor Glas van Aa tot Hunze uitgewerkt volgens het eerder voor de coöperatie uitgewerkte en door de provincie Drenthe goedgekeurde financieringsmodel.

Abonnementen en lidmaatschap van de coöperatie

Coöperatie Glasvezel Noord heeft contracten afgesloten met twee providers: PLINQ en NetVisit. Deze bieden een basispakket aan voor snel internet, digitale tv en (vaste) telefonie voor € 52,50 per maand. Daarnaast vraagt de coöperatie een lidmaatschapsbijdrage van € 5,- gedurende de periode dat de afgesloten leningen moeten worden afgelost. Deze periode wordt op 13 jaar geschat. Voor meer informatie zie elders op deze site, onder Abonnementen.