Nieuwsbrief Drents Glasvezel Collectief, maart 2018

Drents Glasvezel Collectief is volop bezig met haar plannen voor de realisatie van een glasvezelnetwerk in de dorpen van Glas van Aa tot Hunze en in meer dan 25 andere dorpen in Noord-Oost Drenthe. Het gaat niet gemakkelijk, maar stapje voor stapje komen we dichterbij ons doel.

Lees in deze nieuwsbrief de stand van zaken.

Ondertussen is ook de website van DGC beschikbaar; klik hier.

Stuurgroep Glas van Aa tot Hunze

Stichting Drents Glasvezel Collectief opgericht

Op woensdagavond 4 oktober is de ‘Stichting Drents Glasvezel Collectief’, ons nieuwe samenwerkingsverband met andere initiatieven uit de noord-oostelijke regio van Drenthe, officieel van start gegaan.
Dit gebeurde op de eerste bestuursvergadering van de stichting in het dorpshuis van De Groeve.
De statuten werden goedgekeurd, de bestuursleden werden benoemd en er werd een dagelijks bestuur gevormd, met Meindert Krijnsen als voorzitter en Theo Wieleman (Yde de Punt) als vice-voorzitter.
Daarmee was de oprichting van de stichting een feit.
Meer nieuws over de voortgang van ons project kunt u vinden in de volgende twee nieuwsbrieven:

(De eerste brief is een introductie op de tweede, dus graag in deze volgorde lezen).

Presentatie K7-cluster

Op dinsdagavond 23 mei 2017 vond in het dorpshuis in Yde de Punt een bijzondere gebeurtenis plaats: de presentatie van ons nieuwe glasvezel-samenwerkingsverband.
Gestimuleerd door de nieuwe richtlijnen van de provincie Drenthe, waarin onder andere wordt gevraagd om schaalvergroting, zijn we op deze datum van start gegaan met een nieuw samenwerkingscluster, met de volgende deelnemende initiatieven:

  • Snel Internet Yde de Punt
  • Glasvezel Verbindt Annen
  • Glas van Aa tot Hunze
  • Zeegse
  • Tynaarloo-Oost
  • Midlaren en
  • De Groeve.

Nutsbedrijf Rendo werd gepresenteerd als beoogde commerciële samenwerkingspartner. Ook zij waren, net als Verbind Drenthe, vertegenwoordigd op de bijeenkomst.

Naam

Theo Wieleman overhandigt Meindert Krijnsen de voorzittershamer

Diverse mooie namen voor het nieuwe cluster werden voorgesteld in de bijeenkomst, zoals ‘Glasvezel Drenthe’ en onze naam ‘Glas van Aa tot Hunze’ voor het hele gebied, maar er werd nog geen definitieve keuze gemaakt. De voorlopige werk-titel wordt: K7, als afspiegeling van de 7 deelnemende kern-initiatieven.
Heeft u een mooie, passende naam voor ons:  suggesties zijn van harte welkom.

Bestuur en organisatie

Besloten werd eerst het overleg met Rendo af te wachten over de beste samenwerkingsvorm en nu nog geen vaste coöperatie- of stichtingsvorm te kiezen voor het K7-cluster. Wel werd door de vergadering een voorzitter en vice-voorzitter aangewezen, respectievelijk Meindert Krijnsen (Glas van Aa tot Hunze) en Theo Wieleman (Yde de Punt).

Daarnaast werd er een Stuurgroep samengesteld, met 1 vertegenwoordiger uit elk initiatief en een plaatsvervanger. Deze Stuurgroep wordt bijgestaan door een een paar kleine werkgroepen met specialisten; voorlopig zijn dit een werkgroep Financiën / Organisatie, een werkgroep Techniek en een werkgroep Communicatie. Voor een deel werden deze ter vergadering al samengesteld.

Proclamatie

Een toast op de samenwerking !

In de pauze werd een feestelijk tintje aan de bijeenkomst gegeven door de ‘proclamatie’ van het nieuwe samenwerkingsverband, opgesteld (in oud-Nederlands) en voorgedragen door Theo Wieleman. Alle aanwezigen zetten hun paraaf onder de proclamatie. Natuurlijk hoorde daar ook een glaasje bij.

Klik hier voor de tekst van de proclamatie

Nieuwsbrief mei 2017

Het is nog maar een maand geleden sinds de vorige nieuwsbrief, maar er is weer nieuws te melden dat we graag met u willen delen.

Nieuwsbrief Glas van Aa tot Hunze mei 2017

Te weinig glasvezel in Nederland

Zie dit artikel op de NOS-site van donderdag 4 mei 2017.

Samenwerking tussen Coöperatie Glasvezel Noord en providers beëindigd

Op dinsdag 25 april hebben Alie Hut en Ronald Kalfsbeek namens Coöperatie Glasvezel Noord aan vertegenwoordigers van de stuurgroep Glas van Aa tot Hunze meegedeeld dat beide providers, zowel Plinq als NetVisit, zich afzonderlijk en om verschillende redenen hebben teruggetrokken uit de samenwerking met CGN.

Op woensdag 26 april heeft CGN deze boodschap in een nieuwsbrief aan haar leden van voorheen Noordenveld Zuid West, inclusief Bunne en Winde kenbaar gemaakt.

Deze nieuwe situatie heeft natuurlijk ook gevolgen voor de inwoners van de dorpen in ons Glas van Aa tot Hunze-gebied die zich aangemeld hebben bij een van deze providers en daarmee bij Glasvezel Noord.

Op woensdag 3 mei zal onze stuurgroep deze gevolgen bespreken, mede in het licht van de ontwikkelingen die geschetst zijn in de nieuwsbrief van half april. Daarna zullen de inwoners van onze dorpen zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden over de vervolgstappen in ons traject op weg naar glasvezel in ons gebied.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met:
Meindert Krijnsen
T: 0592 – 231262
E: m.krijnsen@planet.nl
of
Ben Mulder
T: 0592 – 238033
E: b.m.mulder@gmail.com

 

Nieuwsbrief april 2017

U heeft een paar maanden niets van ons als stuurgroep gehoord, maar we hebben in de tussentijd niet stil gezeten. Ook de Drentse glasvezelwereld is volop in beweging.
Door middel van bijgaande nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van de meest recente ontwikkelingen.

Nieuwsbrief Glas van Aa tot Hunze april 2017

Petitie aan gedeputeerde Jumelet

De glasvezel-wereld in de provincie Drenthe is volop in beweging. Dinsdagavond 24 januari heeft gedeputeerde Henk Jumelet alle Drentse initiatieven uitgenodigd om van hen te horen wat hun wensen en problemen zijn op dit moment en wat er van de provincie verwacht wordt. Om een signaal af te geven dat een stevige steun in de […]

Glasvezel of 4G ?

Bron: Verbind Drenthe

Van 3G, naar 4G en zelfs 5G: draadloze internetverbindingen ontwikkelen zich snel. Het voordeel van mobiele verbindingen is dat ze relatief snel gerealiseerd kunnen worden. Het nadeel is dat ze niet overal beschikbaar zijn, minder stabiel en betrouwbaar zijn dan bekabelde verbindingen en dat de huidige abonnementen in de markt vrij duur zijn.
Wat is nou precies het verschil tussen draadloze verbindingen en glasvezel?

Glasvezel en 4G zijn niet te vergelijken met elkaar, omdat 4G een infrastructuur vergt die gedeeld moet worden. Het aantal consumenten en zakelijke gebruikers, dat via de mobiele telefoon van 4G gebruik maakt, groeit snel.
De draadloze capaciteit van de mast moet daarom gedeeld worden door veel gebruikers; dit gaat ten koste van de snelheid. Het garanderen van de snelheid is dan ook niet mogelijk; dit kan problemen geven bij bepaalde vormen van  dienstverlening.
Bij het glasvezelnetwerk heeft elke gebruiker de beschikking over zijn eigen glasvezelaansluiting, die dus niet gedeeld hoeft te worden. Hierdoor kunnen gegarandeerde snelheden wel worden gehaald.
Overigens zijn de 4G-antennes onderling ook weer verbonden via glasvezel. Dus  draadloze technologie heeft ook glasvezel nodig.

Bij glasvezel verloopt de communicatie via een lichtsignaal, in principe met de snelheid van het licht. Hierdoor komt een bijna onbegrensde capaciteit beschikbaar die voorlopig maar voor een zeer beperkt deel gebruikt wordt. Hogere snelheden dan nu aangeboden zijn nog niet zinvol omdat onze apparatuur (PC’s, tablets, mobiele telefoons, maar ook de routers en wifi-netwerken) dat nog niet aan kunnen. Bovendien zou het de apparatuur overbodig duur maken. Het belangrijkste is dat er voor de toekomst nog een schier onbegrensde uitbreidingscapaciteit beschikbaar blijft.

Mobiele netwerken zijn bedoeld voor het mobiele gebruik van internet en geven daarvoor fantastische mogelijkheden, die nog voortdurend verbeterd worden. Als deze capaciteit echter ook gebruikt wordt voor standaard ‘huisaansluitingen’ dan zal het netwerk heel snel vollopen en daarmee niet meer voldoen aan het doel waarvoor het opgezet is.
Glasvezel is daarentegen een stabielere en betrouwbaardere oplossing voor vaste aansluitingen en wifi binnenshuis en heeft, zoals aangegeven, daarmee ongekende capaciteitsmogelijkheden voor supersnel internet, hoogwaardig televisiesignaal en storingsvrije telefonie, beeldverbindingen en nog veel meer. Het is een investering in een communicatie-netwerk die nu wordt gedaan voor de komende 20-40 jaar.
Bij de mobiele netwerken ligt dit anders en krijgt de consument (en de provider) uiteindelijk een stapeling van kosten van apparatuur die relatief vaak vervangen moet worden. Daarbij komen nog de kosten van de abonnements-bundels die voor vergelijkbaar internetgebruik veel hoger zijn dan bij vaste aansluitingen. De vaste verbindingen hebben op dit moment relatief lagere abonnementsprijzen voor internet en deze kosten worden niet hoger bij een intensiever gebruik van het netwerk.

4G-netwerken maken gebruik van zendmasten. De hoeveelheid zendmasten en de overlap van hun zendbereik is afgestemd op gebruik van het netwerk. In het buitengebied zijn er natuurlijk minder gebruikers per km². Vanuit financiële overwegingen wordt daarom het 4G-netwerk daar minder fijnmazig aangelegd. Dat is de oorzaak van de slechte ontvangst op veel plaatsen en vaak slechte ontvangst binnenshuis in de buitengebieden, zoals in Drenthe. De capaciteit van de zendmasten is begrensd en bij te veel gebruikers gaat het netwerk plat. Hoe meer personen gebruik maken van een draadloze verbinding, hoe lager de snelheid wordt. De zend- en ontvangstkwaliteit zijn bovendien ook afhankelijk van omgevingsfactoren, zoals het weer, gebouwen en bomen. En laten we in Drenthe nou net heel veel van de laatste categorie ‘in huis’ hebben.

Momenteel wordt er in Loppersum (Groningen) een proef gedaan met 5G. Deze is met name bedoeld voor zakelijke aansluitingen. Onduidelijk is wanneer 5G commercieel op de markt komt. De verwachting is dat dit rond 2022 zal zijn. Duidelijk is dat er nieuwe apparatuur nodig zal zijn; onduidelijk is wat de tarieven en diensten (snelheden) gaan worden. De Europese Commissie wil dat in 2025 5G beschikbaar is in stedelijke gebieden, langs wegen en spoorwegen. Maar zover is het dus nog niet!

Mobiele netwerken zijn bedacht en gemaakt om tijdens onze mobiliteit internet mogelijk te maken. Voor een goede kwaliteit is een hoge dichtheid aan zendmasten noodzakelijk. Iedere zendmast gebruikt veel energie terwijl een glasvezelverbinding slechts een minimale energieconsumptie heeft. Glasvezel is dus veel ‘groener’. En voor een goede ontvangst zijn er voor 4G-netwerken nog (meer) masten en antennes nodig die het landschap ontsieren.

Genoeg redenen waarom in Drenthe zo goed als overal voor een vaste (glasvezel)verbinding gekozen wordt door de bewonersinitiatieven.

Sneller internet kan zonder glasvezel ?

Bron: Verbind Drenthe

In het Dagblad van het Noorden van 9 januari 2017 verscheen een artikel van de hand van Gert van der Laan. Zijn betoog is kernachtig samengevat dat de aanleg van glasvezel verspilling van belastinggeld is. Jaap Ruiter van Reuzenbreedband Schoonoord – De Kiel klom in de pen en stuurde een reactie naar het Dagblad. Of deze reactie geplaatst wordt, is uiteraard afwachten. Maar Verbind Drenthe heeft zijn reactie in elk geval overgenomen( zie hieronder). In een eerder blog besteedde Verbind Drenthe al aandacht aan de verschillen tussen draadloze en vaste verbindingen.

Reactie Jaap Ruiter

Gert van der Laan van de Oldambtster Belastingbetalers weet hoe het zit (DvhN 9-1-17). De belastingbetaler draait er voor op dat er op het platteland diverse initiatieven voor aanleg van glasvezel worden ontwikkeld. Laat ik hem direct maar uit de droom helpen: glasvezelnetwerken die worden aangelegd door lokale coöperaties worden niet gesubsidieerd. In Drenthe bijvoorbeeld wil de provincie wel leningen verstrekken, maar daarop moet gewoon rente worden betaald en die leningen moeten gewoon worden afgelost. Op dit moment is het zelfs zo dat de provincie aanzienlijk goedkoper kan lenen (< 1%), dan zij bij de coöperaties in rekening brengt (4%). De provincie verdient er dus op en dat mag op zich wel want ze loopt wel risico. Slechts voor een beperkt deel van de aansluitingen (de zgn. witte gebieden) mag de provincie een lagere rente berekenen van ongeveer 1%. Er is verder geen sprake van subsidie op aanleg of exploitatie.

Van der Laan betoogt vervolgens dat de snelheden op de KPN- en Ziggokabels nog behoorlijk kunnen stijgen tot meer dan 100 tot 200 Mb/sec en dat komt volgens hem aardig in de buurt van glasvezel. Verderop heeft hij het over draadloos 5G dat theoretisch tot 10 Gb zou kunnen gaan en ook dat komt in de buurt van glasvezel. Blijkbaar is er dus glasvezel dat snelheden heeft tussen de 100 Mb en 10 Gb. Laat ik hem dan uit een andere droom helpen: het komt niet in de búúrt van glasvezel. Op glasvezel zijn inmiddels al snelheden behaald van 100 Terabits. Dat is 10.000 keer zo snel als 5G ooit zou kunnen behalen! Deze snelheid is weliswaar behaald onder gecontroleerde omstandigheden, maar dat is duidelijk concreter dan de door van der Laan genoemde theoretische snelheid van 10 Gb.

Overigens is het nieuwe beleid van de EU dat er naar moet worden gestreefd dat alle burgers in Europa op redelijk korte termijn de beschikking krijgen over 1 Gb en dat zal op de bestaande kabels nooit haalbaar zijn.

Commerciële maatschappijen zoals Fiber gaan nog steeds door met de aanleg van glasvezel. Deze deskundigen zien dat als de toekomst en gaan er dus ook vanuit dat er geen goede alternatieven zijn. De plattelandsgebieden zijn echter voor hen financieel gezien niet interessant, vandaar dat we het zelf moeten oplossen. En 5G zal op het platteland ook al geen soelaas bieden. Bij deze nieuwe techniek zullen er veel meer zendmasten moeten worden geplaatst dan bij 4G het geval is. Voor 4G is de dekking op het platteland nu al vaak ontoereikend; ik zelf bijvoorbeeld moet  dikwijls mijn huis uit om mobiel te kunnen bellen. We mogen dan ook niet verwachten dat de KPN’s en de Vodafones van deze wereld het platteland bij 5G wel goed zullen bedienen.

Van der Laan wil de bestaande kabels sneller maken door meer wijkcentrales te plaatsen en die moeten vervolgens (deels?) door de gemeente worden betaald. Tja, een bond van belastingbetalers lijkt me altijd te streven naar lagere belastingen. Echter, de oplossing die deze bond biedt kost de belastingbetaler juist écht geld.