Drents Glasvezel Collectief verenigt de belangen van een achttal bewonersinitiatieven die 30 dorpen, kernen en bijbehorende buitengebieden in de regio Noord Oost Drenthe vertegenwoordigen. Drents Glasvezel Collectief heeft een plan van aanpak gemaakt om meer dan 6000 woningen, bedrijven en recreatiewoningen in het betreffende gebied aan te sluiten op een aan te leggen glasvezelnetwerk.

De Stichting heeft een klein Dagelijks Bestuur (DB), dat als volgt is samengesteld:

 • Meindert Krijnzen, voorzitter
 • Theo Wieleman, vice-voorzitter
 • ….
 • ….

Er is Algemeen Bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers uit elk der dorpen, veelal gerekruteerd uit de plaatselijk werkgroepen of besturen van de plaatselijke verenigingen Dorpsbelangen. Deze Raad heeft als taak de belangen te behartigen van haar achterban: alle deelnemers in de betreffende dorpen, kernen en bijbehorende buitengebieden.

De volgende partners leveren een belangrijk aandeel in de realisatie van het project:

 • Verbind Drenthe
  Zij leveren de kennis en know-how en nemen het voortouw bij het ontwerp van het netwerk, de kostenberekening, het opstellen van de business-case en werken mee bij het uitwerken van de financieringsplannen.
 • Provincie Drenthe
  De provincie stimuleert de aanleg van het netwerk, met name gericht op realisatie van snel internet in de achtergebleven buitengebieden. Zij stelt, daar waar toegestaan door de Europese Telecom-regelgeving, leningen ter beschikking tegen laag tarief en is bereid ook een deel van de rest van het netwerk te financieren tegen marktconform tarief.
 • Nutsbedrijf Rendo
  Rendo is niet alleen een Nutsbedrijf in Zuid-West Drenthe en de Kop van Overijssel, maar is ook in toenemende mate actief in data-netwerken; als voorbeeld: het glasvezelproject in de gemeente De Wolden. Rendo zal in ons project optreden als partner voor de exploitatie van het netwerk en als medeaandeelhouder.
 • Gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen.
  De genoemde gemeenten zijn bereid (moet nog bevestigd worden in raadsbesluiten) een deel van de financiering op zich te nemen, zo mogelijk als medeaandeelhouder. Een en ander naar rato van het aantal mogelijke aansluitingen dat betrokken is in het project. De gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo hebben daarbij het hoofdaandeel; Assen vertegenwoordigt  slechts een beperkt aantal inwoners. Naast de financiering vervullen de gemeenten een zeer belangrijke rol bij de aanleg van het netwerk. Glasvezel Collectief is in dit opzicht blij met de toezegging van de gemeenten dat ze het project zullen faciliteren bij de realisatie van het netwerk.