Weer een stap verder: gebiedsanalyse

‘Glas van Aa tot Hunze’ ligt stevig op koers! De snelheid zit er goed in en de haalbaarheid van ons glasvezelinitiatief wordt steeds concreter. In de afgelopen weken is een belangrijke stap gezet: de zogenaamde gebiedsanalyse is uitgevoerd.

Doelstelling

Onze doelstelling is en blijft dat elke toekomstige abonnee (zowel de witte als de grijze aansluitingen) niet meer betaalt dan ca. €60,- per maand voor een supersnel ‘all-in-one’ abonnement; dat is t.o.v. andere aanbieders, zoals Ziggo en KPN, een concurrerend tarief. Daarnaast zal ons tarief niet stijgen in de komende jaren. Op basis van de gebiedsanalyse zijn deze plannen haalbaar. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat we met zijn allen meedoen. Want alleen samen maken we een supersnel glasvezelnet voor iedereen mogelijk.

Wil je meer weten over de gebiedsanalyse?

Verbindingen

Verbindingen tussen de dorpen (zonder Zuidlaarderveen)

Deze bestaat uit 2 onderdelen. Ten eerste is nagegaan, per woning of bedrijf (postcode-adres), waar er alleen maar een eenvoudige, trage telefoonlijn beschikbaar is en waar een snellere verbinding ligt (in ons gebied Ziggo-kabel of KPN VDSL-verbinding). Dit wordt ook wel het verschil tussen wit (langzaam) en grijs (sneller) genoemd. Dit onderscheid is van belang bij het verkrijgen van goedkope leningen via de provincie. De provincie verstrekt wel leningen met een lage rente voor de witte aansluitingen, maar niet voor de grijze. De uitkomst van de gebiedsanalyse laat zien dat het percentage witte aansluitingen iets onder de 20% ligt. Dit is vrij laag en daarmee ongunstig, omdat voor een groot aantal grijze aansluitingen leningen moeten worden afgesloten op de duurdere vrije kapitaalmarkt. Voor de stuurgroep is dit geen verrassing. Het positieve aspect van deze zelfde analyse is dat er maar weinig aansluitingen buiten de dorpskernen liggen en dat de te overbruggen afstanden dus relatief kort zijn. Hierdoor wordt de aanleg goedkoper.

Het tweede onderdeel van de gebiedsanalyse is het ontwerp van het bekabelingsplan. Hierin is nagegaan waar de glasvezelkabels gelegd moeten worden, zowel van dorp tot dorp als binnen de dorpskernen en de buitengebieden. Deze analyse is uitgevoerd door een specialist op dit terrein en levert een zeer overzichtelijk en inzichtelijk plaatje op, waarin eenvoudig te checken is of alle aansluitingen zijn opgenomen en waarin mogelijke bottlenecks (grote wegen, bruggen, kanalen) zichtbaar zijn. Bovendien zijn aan dit plan direct de berekeningen gekoppeld voor de uiteindelijke aanlegkosten per aansluiting. Op basis van deze gebiedsanalyse wordt een aantal scenario’s ontwikkeld, waaruit de stuurgroep uiteindelijk de meest optimale oplossing kiest.

Schipborg

Glasvezel in het dorp Schipborg

Deze fase kan helemaal vergeleken worden met het ontwerp van een huis door een architect. De tekeningen zijn klaar en er is een kostenraming gemaakt. Nu is het aan ons om te zien of al onze wensen zijn meegenomen en of het plan betaalbaar en financierbaar is. Daarna kunnen pas de definitieve kosten bepaald worden, als de aannemers hun offertes hebben uitgebracht voor de echte aanleg van het netwerk. Dit duurt nog wel even omdat eerst de financieringsplannen moeten worden uitgewerkt.

Onze financiële commissie zoekt nu uit of in het uitgewerkte plan al onze wensen zijn meegenomen en hoe de financiering hierop kan worden afgestemd.