Voor commerciële bedrijven is het onvoldoende interessant om in kleine dorpen glasvezel aan te leggen.
Internet is geen nutsvoorziening; de lokale overheid (provincie, gemeenten) kan en wil deze voorzieningen niet aanleggen en beschikbaar stellen voor haar bewoners.

Zelf doen is de enige mogelijkheid: Samen

Vandaar dit initiatief vanuit de bevolking, geactiveerd door de verenigingen Dorpsbelangen en gesteund door de gemeenten en de provincie Drenthe.

 

 

Overeenkomstig de Europese Telecom-richtlijnen en concurrentieregels is in een Marktconsultatie aan marktpartijen gevraagd of ze van plan zijn in de komende jaren voor alle bewoners in het betreffende gebied snel internet beschikbaar te stellen. Het antwoord was een duidelijk: “Nee”.

In aansluiting op dit antwoord heeft de provincie Drenthe zich ten doel gesteld om uiterlijk in 2019 alle woningen en bedrijven met slecht internet (de zg. ‘witte gebieden’) in de hele provincie te voorzien van snel internet. De belangrijkste drijfveer hiervoor is het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in de buitengebieden.

Bewoners uit de dorpen hebben daarop de handschoen opgepakt om samen met de provincie en de gemeenten een netwerk aan te leggen voor alle inwoners in de dorpen.
Dit blijkt de enige mogelijkheid om een snel en toekomst bestendig netwerk voor supersnel internet, digitale Tv en telefoon te krijgen in de kleinere dorpen en kernen en de bijbehorende buitengebieden.