Samenwerking tussen Coöperatie Glasvezel Noord en providers beëindigd

Op dinsdag 25 april hebben Alie Hut en Ronald Kalfsbeek namens Coöperatie Glasvezel Noord aan vertegenwoordigers van de stuurgroep Glas van Aa tot Hunze meegedeeld dat beide providers, zowel Plinq als NetVisit, zich afzonderlijk en om verschillende redenen hebben teruggetrokken uit de samenwerking met CGN.

Op woensdag 26 april heeft CGN deze boodschap in een nieuwsbrief aan haar leden van voorheen Noordenveld Zuid West, inclusief Bunne en Winde kenbaar gemaakt.

Deze nieuwe situatie heeft natuurlijk ook gevolgen voor de inwoners van de dorpen in ons Glas van Aa tot Hunze-gebied die zich aangemeld hebben bij een van deze providers en daarmee bij Glasvezel Noord.

Op woensdag 3 mei zal onze stuurgroep deze gevolgen bespreken, mede in het licht van de ontwikkelingen die geschetst zijn in de nieuwsbrief van half april. Daarna zullen de inwoners van onze dorpen zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden over de vervolgstappen in ons traject op weg naar glasvezel in ons gebied.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met:
Meindert Krijnsen
T: 0592 – 231262
E: m.krijnsen@planet.nl
of
Ben Mulder
T: 0592 – 238033
E: b.m.mulder@gmail.com