De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in het bedrijf. De raad beoordeelt de door de directie opgestelde conceptbegroting en -jaarrekening voordat deze worden voorgelegd aan de ledenraad.

De raad van toezicht (minimaal 3, maximaal 9 leden) bestaat uit:

  • Ronald Kalfsbeek, voorzitter;
  • Rijnhold Bolt, secretaris;
  • Fokke Been, financiën;
  • Hans Webers, communicatie;
  • Richard Kievits.