De glasvezel-wereld in de provincie Drenthe is volop in beweging. Dinsdagavond 24 januari heeft gedeputeerde Henk Jumelet alle Drentse initiatieven uitgenodigd om van hen te horen wat hun wensen en problemen zijn op dit moment en wat er van de provincie verwacht wordt.

Om een signaal af te geven dat een stevige steun in de rug van de provincie onmisbaar is hebben Meindert Krijnsen (namens Glas van Aa tot Hunze) en Theo Wieleman/Nick ten Hacken (namens Snel Internet Yde de Punt) van te voren een petitie opgesteld met een aantal vragen aan de provincie. Hierbij ging het met name over de vraag of de provincie bereid is in sterkere mate het voortouw te nemen bij de realisatie van een glavezelnetwerk over heel Drenthe en te helpen bij het opzetten van een daarbij behorende ‘Maatschappelijke Onderneming’ die op termijn de rol van de huidige coöperaties kan overnemen.

Na een welkomstwoord van de gedeputeerde en een korte schets van de huidige situatie werd Meindert, als voorzitter van Glas van Aa tot Hunze, in de gelegenheid gesteld om de petitie aan te bieden.
Dat, ondanks de beperkte voorbereidingstijd, 20 initiatieven die maar liefst 60 dorpen vertegenwoordigen de petitie hadden mee ondertekend maakte indruk. Voor de gedeputeerde was dit aanleiding om een vervolggesprek in kleine kring te organiseren met de opstellers van de petitie.(Klik hier voor de volledige tekst van de petitie)

Concreet wordt in de petitie aan het College van Gedeputeerde Staten gevraagd om op zeer korte termijn een netwerkontwerp voor zowel witte als grijze gebieden voor heel Drenthe op te laten stellen, dat aansluit bij, en samenhang brengt tussen de lokale plannen. Verder wordt gevraagd om een pool van projectleiders in het leven te roepen waaruit de initiatieven en coöperaties kunnen putten om hun activiteiten professioneel te kunnen ondersteunen. Ook wordt de provincie aangespoord om een krachtige provincie-brede facilitaire projectorganisatie in het leven te roepen, die op verzoek kan helpen bij alle noodzakelijke vervolgstappen. Deze organisatie zou dan uit kunnen groeien tot een zelfstandig facilitair bedrijf

Tijdens de discussies in deze bijeenkomst bleek dat de bestaande (grotere) coöperaties, zoals Sterk Midden Drenthe, De Wolden, Eco Oostemoer en Glasvezel Noord, door willen gaan op de ingeslagen weg; zij denken door te kunnen groeien naar een groter verband.
De andere initiatieven zien, het liefst op korte termijn, dat er een zelfstandige en zelfdragende Maatschappelijke Onderneming wordt opgericht die op professionele wijze de aanvraag voor de financiering, de aanleg, de exploitatie en het beheer voor haar rekening kan nemen voor al die initiatieven die dat wensen. De vrijwilligers kunnen dan die dingen blijven doen waar ze goed in zijn, met accenten op de leefbaarheid van de dorpen

Verbind Drenthe, in de persoon van haar nieuwe directeur Karma Sierts, gaf aan met de vraag voor een provincie-breed netwerkontwerp voortvarend aan de slag te willen gaan. Zo’n ontwerp is namelijk cruciaal om per (deel-)regio op effectieve en efficiënte, dus kostenbesparende, wijze glasvezel aan te leggen.

Een ding werd nog eens duidelijk in de bijeenkomst: de noodzaak van een integrale aanpak van grijs en wit, zoals dat ook bij ons van toepassing is, wordt gedeeld door alle initiatieven; ook de provincie en Verbind Drenthe zien het belang van deze aanpak, maar geven aan dat er beperkingen zijn in de (alleen-)financiering van de grijze gebieden. Opgeroepen werd ook de gemeenten andere (markt-)partijen te betrekken bij dit deel van de financiering.

Voor Glas van Aa tot Hunze betekenen bovenstaande ontwikkelingen een flinke steun in de rug voor het maken van de geplande vervolgstappen. Als eerste wordt nu, samen met Verbind Drenthe en de andere partners, verder gewerkt aan het het opstellen van een ‘financierings- en businessplan’.