De realisatie  van ons glasvezelnetwerk doen we in samenwerking met verschillende partners: de Provincie Drenthe, VerBind Drenthe, de gemeenten Tynaarloo, Aa en Hunze en Assen, nutsbedrijf Rendo en natuurlijk onze toekomstige providers.

Rendo
Rendo is een nutsbedrijf, met name actief  in Zuid West Drenthe en de kop van Overijssel, maar zij is ook steeds meer betrokken bij verschillende glasvezelinitiatieven, zoals in de gemeente De Wolden, waarbij zij zowel de rol vervult van financier (en aandeelhouder) als van toekomstig netwerkbeheerder. Rendo heeft daarnaast in deze gemeente ook een actieve rol in de uitwerking van de plannen voor de aanleg van het netwerk.
Deze aanpak is een uitstekend voorbeeld voor ons nieuwe samenwerkingsverband K7. Ook voor ons kan Rendo een belangrijke partner worden in het hele traject van financiering, aanleg, onderhoud en beheer van het netwerk.   Ondertussen zijn de voorbereidende gesprekken hierover volop gaande. De doelstelling is om voor de zomer samen een bedrijfsplan op te stellen, waarin de rolverdeling en de bijdrage van alle deelnemers wordt uitgewerkt.

Providers
Verbind Drenthe heeft als ondersteunende provinciale organisatie het voortouw genomen om afspraken te maken met kandidaat-providers. De ambitie is om een flink aantal providers te interesseren om hun aanbod voor internet, Tv en telefoon beschikbaar te stellen aan de Drentse initiatieven. Deze aanpak heeft verschillende voordelen. Ten eerste hoeft niet elk initiatief zelf deze onderhandelingen meer te voeren, maar het levert ook schaalvoordelen op.
Nog belangrijker is de uitbreiding van de keuzemogelijkheden voor u als toekomstige abonnee. Sommige providers etaleren zich graag als ‘prijsvechter’, terwijl andere extra aandacht geven aan de aansluitmogelijkheden binnenshuis voor Tv en internet. Sommige providers leveren een groter Tv-aanbod, terwijl andere het accent leggen op supersnel internet.
Ook NetVisit en PlinQ horen bij deze kandidaat-providers.

Andere partners
De samenwerking met de provincie en de gemeenten is uitgewerkt in een afzonderlijk item.