Een groep enthousiaste mensen uit de dorpen Anloo, Gasteren, Loon, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen heeft de handen ineengeslagen om alle huizen en bedrijven in deze dorpen aan te sluiten op een glasvezelnetwerk voor snel internet, digitale tv en telefoon.

Alle plaatselijke werkgroepen kregen hierbij de volle steun van hun vereniging Dorpsbelangen. Om ons initiatief op een werkbare schaal te kunnen opstarten is Glas van Aa tot Hunze ontstaan: een verzameling van 7 werkgroepen, onder supervisie van de verenigingen Dorpsbelangen. De financiële ‘rechten en plichten’ van de dorpen werden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, ondertekend op 16 december 2015 bij een gezamenlijke bijeenkomst in het dorpshuis te Schipborg.

De organisatie en taakverdeling van de samenwerking is eenvoudig: er is een stuurgroep, een werkgroep communicatie en een werkgroep financiën.