Marktconsultatie – update 18 april

Op 29 maart heeft het Breedbandplatform Drenthe de marktconsultatie voor Glas van Aa tot Hunze gepubliceerd.

Op 13 april kon Erica van Lente namens het Breedbandplatform Drenthe melden dat er geen vragen zijn binnengekomen van marktpartijen over de marktconsultatie van ‘Glas van Aa tot Hunze’. Erica heeft vervolgens de door de stuurgroep aangedragen correcties in de adressenlijst verwerkt in een zg. ‘Nota van Inlichtingen’; deze is op maandag 18 april gepubliceerd.

Via de marktconsultatie krijgen commerciële marktpartijen de kans aan te geven of zij, conform de Europese regels, in de komende jaren van plan zijn een breedbandnetwerk (NGA) aan te leggen in de buitengebieden van ons initiatief. Tot 3 mei krijgen zij de kans te reageren op onze plannen. Maken zij geen gebruik van deze mogelijkheid dan mag de provincie leningen tegen laag rentetarief verstrekken in de aangegeven buitengebieden.

Voor meer informatie, zie: