Informatieavonden, antwoorden op uw vragen en hoe nu verder?

“Hoe krijgen we antwoorden op onze vele vragen?”
Dat was wel het centrale thema van de informatiebijeenkomsten van de afgelopen weken.

Net zoals bij de eerste informatieavond in Zuidlaarderveen werden de avonden in Schipborg, Anloo en Loon ook buitengewoon goed bezocht. Ook de informatiemarkt op zaterdag 15 oktober in de Gasteren verliep zeer geanimeerd.
Belangstellenden voor de informatiebijeenkomsten kwamen al binnen met een groot aantal gevarieerde vragen, die in de meeste gevallen door de vertegenwoordigers van de coöperatie en de providers goed konden worden beantwoord. Bij de bijeenkomst in Gasteren waren de coöperatie en de providers niet vertegenwoordigd en probeerden de plaatselijke werkgroepleden hun rol zo goed mogelijk in te vullen.

De meeste bezoekers bleken, mede door de glasvezelkrant, goed geïnformeerd. Veel vragen konden ter plekke al worden beantwoord; andere zijn doorgestuurd en ondertussen beantwoord. Verder zijn de antwoorden op diverse vragen in de afgelopen week beschikbaar gekomen in de rubriek ‘Vraag en Antwoord’ op de site van Glas van Aa tot Hunze.

In alle bijeenkomsten waren er veel vragen over technische details en over verschillen tussen de providers. Hierbij ging het onder andere over de kwaliteit van de wifi-verbindingen, aansluitingen binnenshuis, zenderpakketten, interactieve tv, telefoonabonnementen, wijziging van email-adressen etc. Daarnaast werden veel vragen gesteld over de organisatie van de coöperatie en de bijbehorende risico’s.

Ondanks deze aandacht voor details werd de waarde van een glasvezelnetwerk voor nu en voor de toekomst zeker onderkend. De hoofdreden voor het starten van ons glasvezelproject is dat we de leefbaarheid in onze dorpen willen versterken door te zorgen voor hoogwaardige internetverbindingen, waarmee we ook in de toekomst verder kunnen. Ons huidige netwerk loopt tegen haar grenzen aan en als we nu geen stap vooruit maken worden we op achterstand gezet. Steeds meer worden we afhankelijk van goede (internet-)communicatie in het dagelijkse leven en voor onderwijs en zorg op afstand. Nu hebben we de kans om deze voorzieningen te verbeteren met de hulp van de provincie en die kans krijgen we de komende jaren niet weer.
Met deze argumenten kon ook een duidelijk antwoord worden gegeven op een basisvraag van verschillende bezoekers: “Ik ben nu niet ontevreden, waarom zou ik eigenlijk meedoen?”

Hoe nu verder?
Eerst ligt de bal bij u; u kunt zich nu aanmelden bij één van de twee providers, en daarmee tevens als lid van de coöperatie.
Als begin november nog niet iedereen gereageerd heeft zullen de plaatselijke werkgroepen contact met u opnemen. Iedere werkgroep geeft hier haar eigen invulling aan, maar wel vanuit dezelfde gedachte: we staan graag voor u klaar en weten zeker een oplossing voor u te vinden.

Wilt u hulp bij het invullen van uw aanmelding, wilt u weten hoe het moet met aanpassing van uw email-adres of met uw aansluitingen? Wij helpen u en vinden  een antwoord op uw vragen. Desgewenst komen we persoonlijk bij u langs of organiseren we nog een inloopmiddag- of avond.

Kijk ook eens op ‘Vraag en Antwoord’ of uw vraag erbij zit. Heeft u al een vraag gesteld en nog geen afdoende antwoord ontvangen, stel de vraag nog eens via onderstaand email-adres.

Neem contact op met de contactpersoon in uw dorp (zie voor de namen pagina 3 van de glasvezelkrant) of stuur een mailtje naar info@glasvanaatothunze.nl.