“Glas van Aa tot Hunze” zoekt aansluiting bij Noordenveld Zuid West

Persbericht, d.d. 4 juli 2016.

Op woensdag 29 juni heeft de Stuurgroep van “Glas van Aa tot Hunze” zich uitgesproken voor aansluiting bij de coöperatie Breedband Noordenveld Zuid West (NZW). Hiermee wordt de kans op een vlotte realisatie van een glasvezelnetwerk voor snel internet in de dorpen Anloo, Gasteren, Loon, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen aanmerkelijk vergroot.

Alle plaatselijke werkgroepen en de besturen van de verenigingen dorpsbelangen van de zeven deelnemende dorpen staan eensgezind achter deze samenwerking.

Coöperatie Breedband NZW is ontstaan in de dorpen Een, Een West, Zuidvelde, Westervelde, Huis ter Heide en Peest en een gedeelte van de buitengebieden van Norg. Ook Bunne en Winde hebben zich in een eerdere fase al bij Breedband NZW aangesloten. Naast “Glas van Aa tot Hunze” zijn er nog enkele andere initiatieven die overwegen hetzelfde te doen. Hierdoor ontstaat er in Noord Drenthe een cluster van meer dan 2.500 mogelijke aansluitingen op het gezamenlijk aan te leggen glasvezelnetwerk.

Breedband NZW is al een paar belangrijke stappen verder dan Glas van Aa tot Hunze: er is een coöperatie opgericht, meer dan 65% van de mogelijke abonnees heeft al een contract getekend met een van de twee providers en er is een financieringsvoorstel opgesteld dat ingediend is bij de Provincie Drenthe. Hierover zal de provincie deze week een beslissing nemen. Door dit samengaan van de verschillende initiatieven ontstaat er naar verwachting een levensvatbare en stabiele organisatie die de aanleg en de toekomstige exploitatie van een glasvezelnetwerk in het Noord Drentse gebied kan realiseren.

Glas van Aa tot Hunze gaat in de komende weken door met de besprekingen met Breedband NZW en hoopt na de schoolvakanties haar plannen te kunnen presenteren. Direct daarna kunnen de inwoners van de deelnemende dorpen zich aanmelden bij de coöperatie en een abonnement kiezen bij een van de twee providers.