Om de gemiddelde kosten per aansluiting te bepalen moet eerst een gebiedsanalyse uitgevoerd worden.
Deze analyse is in de zomer van 2016 uitgevoerd voor Glas van Aa tot Hunze en heeft in grote lijnen antwoord gegeven op de twee volgende vragen:

1.Welke huizen en bedrijven hebben op dit moment de beschikking over een snellere coax tv-kabel of een zogenaamde VDSL-aansluiting en welke moeten het doen met een standaard trage, ADSL-telefoonkabel?

Glasvezel in Anloo

Op basis van deze vraag wordt een indeling gemaakt. Deze indeling bepaalt de scheiding tussen de trage en snellere gebieden. Een traag gebied wordt aangeduid als ‘wit ‘ en een sneller gebied wordt aangeduid als ‘grijs‘.

De aansluitingen in de dorpskernen van de meeste grotere dorpen zijn ‘grijs’, terwijl alle buitengebieden en de kernen van kleinere dorpen over het algemeen ‘wit’ zijn.

Waarom is wit of grijs van belang?

Volgens de Europese regels mogen de provincie of andere overheidsinstellingen geen leningen verstrekken tegen een laag rentepercentage voor aansluitingen binnen de grijze gebieden. Voor de witte gebieden mag dit wel.

Voor de grijze gebieden moet een beroep worden gedaan op andere financieringsbronnen, met marktconforme tarieven. Sinds het voorjaar 2016 biedt de provincie de mogelijkheid tot het verstrekken van marktconforme leningen, als aan bepaalde strikte voorwaarden kan worden voldaan.

Wat is de uitkomst van de gebiedsanalyse?

In ons gebied is een mix van witte en grijze gebieden te vinden.

In de dorpskernen van Gasteren, Loon, Anloo en Schipborg (GLAS), zijn coax-kabelaansluitingen beschikbaar. De huizen en andere gebouwen die buiten deze kernen vallen en die in de dorpen Oudemolen, Taarlo en Zuidlaarderveen vallen in de witte categorie met hun trage verbindingen.

2.Hoe moeten de kabels gelegd worden en wat gaat dit kosten?

bekabelingsplanEr is onderzoek verricht naar:
– afstanden tussen de aansluitingen
– knelpunten, zoals kanalen, bruggen, viaducten, grote wegen
– afgelegen panden die bereikt moeten worden
– onderlinge verbondenheid van dorpen volgens gemeentelijke en provinciale voorschriften, zoals bijvoorbeeld de diepte van de bekabeling. Volgens de regels van de betrokken gemeenten moet het kabelnetwerk op 60 cm ondergronds gelegd worden en is 40 cm. niet voldoende.

fig_radertjes

Deze analyse is een zeer specialistisch karwei, dat uitgevoerd is door een ter zake kundig bedrijf, in samenwerking met provincie en gemeenten.

De belangrijkste uitkomsten van de complete gebiedsanalyse zijn twee getallen: de gemiddelde kosten per aansluiting voor respectievelijk de witte en de grijze gebieden.

Marktconsultatie

De volgende fase, die ondertussen ook is afgerond, is de zg. marktconsultatie: de provincie heeft onze plannen voorgelegd aan marktpartijen (zoals KPN) met de vraag of zij van plan zijn een breedbandnetwerk aan te leggen in onze (witte) buitengebieden tegen marktconforme regels, zonder uitsluiting van onrendabele aansluitingen. Dit is een noodzakelijke stap, volgens Europese regels, anders mogen door de provincie geen leningen worden verstrekt tegen een laag rente-tarief. Eind april 2016 is ook deze fase afgerond.

Resultaten van de gebiedsanalyse en de marktconsulatie

  • Marktconsultatie: commerciële marktpartijen zijn niet van plan om in de komende jaren een breedbandnetwerk aan te leggen in onze buitengebieden: we zullen het zelf moeten doen.
  • De gebiedsanalyse heeft, kort samengevat, de volgende informatie opgeleverd:
    • In totaal zijn er ca. 1070 mogelijke aansluitingen, alle gebouwen meegerekend, waarvan 640 grijs en 430 wit.
    • De gemiddelde kosten per aansluiting bedragen € 1725 en €2875, voor respectievelijk de grijze en witte gebieden. In deze getallen zijn de kosten van netwerkapparatuur verwerkt.
    • De totale aanlegkosten bedragen in totaal iets meer dan 2.5 miljoen euro.
  • Gegeven het aantal te verbinden huizen en bedrijfspanden is hiermee een basis gelegd voor een begroting, een bedrijfsplan en de benodigde financiering.