Voordat alle inwoners van de betrokken dorpen in ons Aa en Hunzegebied gebruik kunnen maken van supersnel internet en interactieve TV via de glasvezelkabel moeten diverse stappen doorlopen worden.
Door de nieuwe richtlijnen van de provincie, de start van het nieuwe samenwerkingsverband K7 en de samenwerking met Rendo en de gemeenten is de planing aangepast. Het streven is nu om de eerste aansluitingen in het tweede kwartaal van 2018 te realiseren.

fig_VerbindDrenthe

Het project omvat de volgende planning en fases, die in de tijd gedeeltelijk parallel zullen lopen.

 

*** Meest recente update:
30 mei 2017 ***

 

 

Fase 1: Voorbereiding: 2016

 • Oriëntatie op glasvezel, per dorp; aansluiting bij Verbind Drenthe; gereed
 • Belangstellingspeiling per dorp; in alle dorpen gereed
 • Opzet van werkgroep ‘Glas van Aa tot Hunze’, met stuurgroep, financiële commissie en werkgroep communicatie; gereed
 • Subsidieaanvraag voor ‘Communicatie en gebiedsanalyse’ bij provincie Drenthe; gereed, subsidie is toegekend, voor alle 7 dorpen
 • Gebiedsanalyse voor Glas van Aa tot Hunze-gebied, met postcodecheck; gereed

Fase 2: Abonneewerving, 1e ronde: 4e kwartaal 2016

 • In de maanden oktober t/m december hebben deelnemers zich aangemeld bij een van de twee providers, NetVisit en PlinQ, en tegelijkertijd bij de Coöperatie Glasvezel Noord.
 • Midden december 2016 werd het streefpercentage van 65% gehaald.
 • In het voorjaar van 2017 bleek dat beide genoemde providers de samenwerking met CGN hebben opgezegd; daarmee zijn ook de aanmeldingen voor de deelnemers uit onze dorpen formeel niet meer geldig.
 • Het is goed mogelijk dat deze zelfde providers in een latere fase wel voor ons nieuwe samenwerkingsverband alsnog weer beschikbaar zijn.
 • Zie Fase 7

Fase 3: Gebiedsanalyse en netwerkontwerp: 2e kwartaal 2017

 • Gebiedsanalyse op provinciaal niveau door Geostruct; is gereed
 • Gebiedsanalyse specifiek ingevuld voor K7-gebied door Geostruct en Rendo: in eerste versie gereed
 • Netwerkontwerp K7-gebied door Geostruct en Rendo; in eerste versie gereed
 • Vragenlijst naar de gemeenten over leges, tracé, graafdiepte, degeneratiekosten, etc. : – mei 2017

Fase 4: Businesscase: 2e kwartaal 2017

 • Opstellen Businesscase met meerdere scenario’s door de werkgroep Financiën /Organisatie, in samenwerking met Rendo  – juni 2017
 • Presentatie Businesscase in het Provinciehuis – eind juni 2017
 • Vaststellen Businesscase, in samenspraak met Verbind Drenthe, Rendo en gemeenten: – juli 2017

Fase 5: Samenwerking met gemeenten: 2e en 3e kwartaal 2017

 • Overleg met provincie, gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en  Assen, Rendo en Verbind Drenthe over samenwerking en financieringsmogelijkheden: – 2e kwartaal 2017
 • Informatie-uitwisseling met gemeenten: – mei, juni 2017
 • Besluitvorming gemeenten: – juli t/m september 2017
 • Overleg met gemeenten en Verbind Drenthe over leges, tracé, graafdiepte, degeneratiekosten etc. en onderlinge afstemming: – juni, juli 2017
 • Afsluiten convenant met gemeenten over bovenstaande punten: – september 2017

Fase 6: Financiering en bestuursstructuur: 3e kwartaal 2017

 • Voorbereiden financieringsaanvragen bij provincie en gemeentes – juli, augustus 2017
 • Afstemming met partners over eigendoms- en besuurstructuur (governance-model, wordt het een coöperatie of een stichting en hoe wordt de verdeling tussen aandeelhouders): – juni, juli 2017
 • Ontwerp van het definitieve governancemodel: – juli, augustus 2017
 • Oprichting Coöperatie dan wel Stichting: – september 2017.
 • Financiering aanvragen bij provincie en gemeentes: – september 2017

Fase 7: Abonneewerving, 2e ronde: 3e en 4e kwartaal 2017

 • Vaststellen van algemene voorwaarden voor deelname door K7-stuurgroep: – september 2017
 • Keuze van de providers: – september 2017
 • Voorbereiding op wervingscampagne, o.a. door het maken van informatiemateriaal
 •  Start werving van coöperatie-leden en abonnees voor providers: – oktober 2017
 • Organisatie informatiebijeenkomsten
 • Kiezen van abonnement en aanmelden als lid van de coöperatie
 • Streefpercentage abonnees: 65%

Fase 8: Aanbesteding: 1e kwartaal 2018

 • Starten aanbestedingsprocedure (door coöperatie/stichting): eind 2017
 • Keuze van aannemer en opdrachtverstrekking (door coöperatie/stichting): begin 2018
 • Vergunningen aanvragen en werkvoorbereiding starten: begin 2018

fig_aanlegFase 9: Aansluiten abonnees: begint in het 2e kwartaal 2018

 • Schop in de grond voor eerste aansluiting
 • Aanleg POP-stations
 • Aansluiten van eerste abonnee
 • Aansluiten alle abonnees, afronden van realisatieproject.