Glasvezel of 4G ?

Bron: Verbind Drenthe

Van 3G, naar 4G en zelfs 5G: draadloze internetverbindingen ontwikkelen zich snel. Het voordeel van mobiele verbindingen is dat ze relatief snel gerealiseerd kunnen worden. Het nadeel is dat ze niet overal beschikbaar zijn, minder stabiel en betrouwbaar zijn dan bekabelde verbindingen en dat de huidige abonnementen in de markt vrij duur zijn.
Wat is nou precies het verschil tussen draadloze verbindingen en glasvezel?

Glasvezel en 4G zijn niet te vergelijken met elkaar, omdat 4G een infrastructuur vergt die gedeeld moet worden. Het aantal consumenten en zakelijke gebruikers, dat via de mobiele telefoon van 4G gebruik maakt, groeit snel.
De draadloze capaciteit van de mast moet daarom gedeeld worden door veel gebruikers; dit gaat ten koste van de snelheid. Het garanderen van de snelheid is dan ook niet mogelijk; dit kan problemen geven bij bepaalde vormen van  dienstverlening.
Bij het glasvezelnetwerk heeft elke gebruiker de beschikking over zijn eigen glasvezelaansluiting, die dus niet gedeeld hoeft te worden. Hierdoor kunnen gegarandeerde snelheden wel worden gehaald.
Overigens zijn de 4G-antennes onderling ook weer verbonden via glasvezel. Dus  draadloze technologie heeft ook glasvezel nodig.

Bij glasvezel verloopt de communicatie via een lichtsignaal, in principe met de snelheid van het licht. Hierdoor komt een bijna onbegrensde capaciteit beschikbaar die voorlopig maar voor een zeer beperkt deel gebruikt wordt. Hogere snelheden dan nu aangeboden zijn nog niet zinvol omdat onze apparatuur (PC’s, tablets, mobiele telefoons, maar ook de routers en wifi-netwerken) dat nog niet aan kunnen. Bovendien zou het de apparatuur overbodig duur maken. Het belangrijkste is dat er voor de toekomst nog een schier onbegrensde uitbreidingscapaciteit beschikbaar blijft.

Mobiele netwerken zijn bedoeld voor het mobiele gebruik van internet en geven daarvoor fantastische mogelijkheden, die nog voortdurend verbeterd worden. Als deze capaciteit echter ook gebruikt wordt voor standaard ‘huisaansluitingen’ dan zal het netwerk heel snel vollopen en daarmee niet meer voldoen aan het doel waarvoor het opgezet is.
Glasvezel is daarentegen een stabielere en betrouwbaardere oplossing voor vaste aansluitingen en wifi binnenshuis en heeft, zoals aangegeven, daarmee ongekende capaciteitsmogelijkheden voor supersnel internet, hoogwaardig televisiesignaal en storingsvrije telefonie, beeldverbindingen en nog veel meer. Het is een investering in een communicatie-netwerk die nu wordt gedaan voor de komende 20-40 jaar.
Bij de mobiele netwerken ligt dit anders en krijgt de consument (en de provider) uiteindelijk een stapeling van kosten van apparatuur die relatief vaak vervangen moet worden. Daarbij komen nog de kosten van de abonnements-bundels die voor vergelijkbaar internetgebruik veel hoger zijn dan bij vaste aansluitingen. De vaste verbindingen hebben op dit moment relatief lagere abonnementsprijzen voor internet en deze kosten worden niet hoger bij een intensiever gebruik van het netwerk.

4G-netwerken maken gebruik van zendmasten. De hoeveelheid zendmasten en de overlap van hun zendbereik is afgestemd op gebruik van het netwerk. In het buitengebied zijn er natuurlijk minder gebruikers per km². Vanuit financiële overwegingen wordt daarom het 4G-netwerk daar minder fijnmazig aangelegd. Dat is de oorzaak van de slechte ontvangst op veel plaatsen en vaak slechte ontvangst binnenshuis in de buitengebieden, zoals in Drenthe. De capaciteit van de zendmasten is begrensd en bij te veel gebruikers gaat het netwerk plat. Hoe meer personen gebruik maken van een draadloze verbinding, hoe lager de snelheid wordt. De zend- en ontvangstkwaliteit zijn bovendien ook afhankelijk van omgevingsfactoren, zoals het weer, gebouwen en bomen. En laten we in Drenthe nou net heel veel van de laatste categorie ‘in huis’ hebben.

Momenteel wordt er in Loppersum (Groningen) een proef gedaan met 5G. Deze is met name bedoeld voor zakelijke aansluitingen. Onduidelijk is wanneer 5G commercieel op de markt komt. De verwachting is dat dit rond 2022 zal zijn. Duidelijk is dat er nieuwe apparatuur nodig zal zijn; onduidelijk is wat de tarieven en diensten (snelheden) gaan worden. De Europese Commissie wil dat in 2025 5G beschikbaar is in stedelijke gebieden, langs wegen en spoorwegen. Maar zover is het dus nog niet!

Mobiele netwerken zijn bedacht en gemaakt om tijdens onze mobiliteit internet mogelijk te maken. Voor een goede kwaliteit is een hoge dichtheid aan zendmasten noodzakelijk. Iedere zendmast gebruikt veel energie terwijl een glasvezelverbinding slechts een minimale energieconsumptie heeft. Glasvezel is dus veel ‘groener’. En voor een goede ontvangst zijn er voor 4G-netwerken nog (meer) masten en antennes nodig die het landschap ontsieren.

Genoeg redenen waarom in Drenthe zo goed als overal voor een vaste (glasvezel)verbinding gekozen wordt door de bewonersinitiatieven.