De Werkgroep Glas van Aa tot Hunze is in het voorjaar van 2015 gestart, onder supervisie van een aantal verenigingen Dorpsbelangen. Er waren toen vier deelnemende dorpen: Taarlo, Oudemolen, Gasteren en Zuidlaarderveen. Later hebben Anloo, Schipborg en Loon zich aangesloten bij het initiatief.

De werkgroep heeft gekozen voor de aanpak van de overkoepelende organisatie Breedbandplatform Drenthe, beter bekend als ‘Verbind Drenthe’. Hierdoor kan effectief gebruik gemaakt worden van de ervaring bij verschillende andere Drentse initiatieven.
Het Breedbandplatform is mede geïnitieerd en gesubsidieerd door de provincie Drenthe.
De essentie van deze aanpak is dat dorpen samen een coöperatie of ander samenwerkingsverband oprichten voor de aanleg en exploitatie van een glasvezelnetwerk, of zich aansluiten bij een reeds bestaand project met hetzelfde doel.

Van groot belang is een ‘massale’ deelname van de inwoners. Hoe meer deelnemers:

 • hoe beter de kosten gedeeld kunnen worden
 • hoe lager de kosten per aansluiting.

Dit heeft concreet geleid tot:

 • een belangstellingspeiling in elk dorp
 • de opstart van het project: van gebiedsanalyse, via de marktconsultatie naar het maken van financieringsplannen
 • het zoeken naar samenwerking met andere initiatieven
 • de aansluiting bij de coöperatie Glasvezel Noord
 • het starten van de wervingscampagne in september 2016

Petitie aan gedeputeerde Jumelet, januari 2017

Tegen het einde van 2016 bleek steeds sterker dat de veelheid van initiatieven in Drenthe leidde tot wildgroei en dat op veel onderdelen elk initiatief genoodzaakt was het wiel opnieuw uit te vinden. Kortom, binnen de aanpak ‘tot nu toe’ was Verbind Drenthe onvoldoende in staat de glasvezelinitiatieven te ‘ontzorgen’.

Op initiatief van Glas van Aa tot Hunze en Snel Internet Yde de Punt werd een petitie opgesteld aan gedeputeerde Jumelet met een oproep dit probleem aan te pakken en Verbind Drenthe de mogelijkheid te bieden (lees: de middelen te geven) het voortouw te nemen in de ontwikkeling ven een glasvezelnetwerk voor heel Drenthe. Maar liefst 21 van de 35 Drentse initiatieven ondertekenden de petitie. Deze actie is buitengewoon goed geslaagd en is zeer goed opgepakt door de provincie en door Verbind Drenthe. Er werden o.a. nieuwe richtlijnen opgesteld voor samenwerking tussen initiatieven en minimale cluster-grootte. Verder werd de toezegging gedaan voor het beschikbaar stellen van specialistische mankracht /ondersteuning voor gebiedsanalyse, netwerkontwerp, opstellen business-case en financieringsplannen, voorbereiding van de aanbesteding, provider-keuze, en de bijbehorende contracten.

Dit heeft voor ons uiteindelijk geleid tot:

 • Zeer nauwe samenwerking met Verbind Drenthe.
 • Beëindiging van de samenwerking met Glasvezel Noord, nadat de providers NetVisit en PlinQ hun samenwerking met CGN beëindigd hadden.
 • De oprichting van een cluster nieuwe stijl, met de volgende deelnemers: Snel Internet Yde Punt, Glasvezel Verbindt Annen, Glas van Aa tot Hunze, Zeegse, Tynaarlo – Oost, Midlaren en De Groeve. Voorlopige werktitel: K7.
 • Samenwerking met Nutsbedrijf Rendo en met de betrokken gemeenten: Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen.