Het Glasvezelnetwerk in onze regio wordt aangelegd in opdracht van de Coöperatieve vereniging Glasvezel Noord U.A. Een hele mond vol, daarom verder  kortweg: Coöperatie.
De Coöperatie is een rechtspersoon. Deze heb je nodig om overeenkomsten te kunnen sluiten met aanbieders, om een lening te kunnen afsluiten bij de provincie of een bank, of zo’n lening te laten borgen door de provincie Drenthe. Ook voor het beheer en de exploitatie, de dagelijkse gang van zaken, is een rechtspersoon noodzakelijk. Voor deze juridische vorm is gekozen, omdat op deze manier elke abonnee lid wordt van de Coöperatie en daarmee automatisch mede-eigenaar van het netwerk. Elk lid krijgt daardoor zeggenschap over de beslissingen die genomen worden. Om de besluitvorming in goede banen te leiden zijn er drie organen binnen de vereniging, die ieder een eigen taak hebben:

  • Directie
  • Raad van Toezicht
  • Ledenraad