Nieuws begin januari 2016

De Stuurgroep van Glas van Aa tot Hunze heeft in haar vergadering op 16 december 2015 besloten een offerte te accepteren voor de uitvoering van de gebiedsanalyse. Dit betekent concreet dat in de eerst helft van januari 2016 de basisgegevens, die voortkomen uit deze analyse, worden aangeleverd door het betrokken bedrijf. Vervolgens zal de kartrekker van ‘Verbind Drenthe’, in samenspraak met onze werkgroep Financiën, de verdere ‘modellering’ en afstemming op onze eigen wensen verzorgen. Lees meer

Officiële bekrachtiging

**** 2e persbericht; 17 december 2015, Guus van Lummel ****

Glasvezelsamenwerking van 6 dorpen officieel bekrachtigd

Woensdag 16 december was er in het Dorpshuis van Schipborg een belangrijke bijeenkomst. Daar hebben de dorpen Anloo, Gasteren, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen hun gezamenlijke initiatief voor een glasvezelnetwerk bekrachtigd. De voorzitters van de deelnemende Verenigingen Dorpsbelangen hebben hun handtekening gezet onder het samenwerkingscontract. Vervolgens was er een voorlichtingsavond over snel internet door de kwartiermaker van de Provincie, Evert Blansjaar. Lees meer

Dorpen slaan handen ineen

**** 1e Persbericht; 6 november 2015 , Guus van Lummel****

Zes dorpen slaan de handen ineen voor een glasvezelnet

cropped-logo-glasvanaatothunze-heelklein-copy1.pngBegin dit jaar zijn zes dorpen uit het stroomdalgebied van Aa en Hunze gestart met een onderzoek naar de interesse onder zijn inwoners naar een eigen glasvezelnetwerk. De gezamenlijke werkgroep, gesteund door de verenigingen Dorpsbelangen uit de dorpen Anloo, Gasteren, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen, presenteert zich onder de naam “Glas van Aa tot Hunze”. Inmiddels is ook Annen een interessepeiling aan het voorbereiden. Als deze positief uitpakt willen ook zij zich wellicht bij deze werkgroep aansluiten. Lees meer

Voortgang eind oktober 2015

Eind oktober 2015 is er louter positief nieuws te melden: de provincie heeft een subsidie toegewezen voor ‘Communicatie en gebiedsanalyse’ (€33.000), de vertegenwoordigers in de dorpen zijn enthousiast en actief en er is een stuurgroep gevormd met per dorp 1 vertegenwoordiger die de lijnen gaat uitzetten. De dorpen (Anloo, Schipborg), waarin de belangstellingspeiling nog moest plaatsvinden zijn druk bezig hun achterstand in te lopen. Verder worden de contacten met andere groepen, die al een stap verder zijn met hun plannen, aangehaald en wordt er goed samengewerkt; het voorwerk voor de gebiedsanalyse is klaar en de voorbereidingen voor het opzetten van een website zijn in gang gezet. Kortom: Het Stroomdal Versnelt.

Glasvezel in Anloo

    september 2015

fig_snelInternetDrentheEr zijn initiatieven voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Anloo. Het initiatief in ons dorp staat niet op zichzelf; ook in Gasteren, Taarlo, Oudemolen en Anderen wordt er op dit moment geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn en hoeveel belangstelling er is. In Gasteren is de belangstelling groot en wordt een coöperatie opgericht samen met de dorpen Taarlo en Oudemolen. Anloo kan zich hierbij aansluiten bij voldoende belangstellenden. Lees meer

Belangstelling in Gasteren

Belangstelling voor glasvezel: 90% (update: 13 augustus 2015 )

In de maanden mei en juni zijn werkgroepleden van Glasvezel in Gasteren bij u aan de deur geweest om uw belangstelling voor ons glasvezelinitiatief te peilen.
Op de jaarvergadering van Dorpsbelangen waren vrijwel alle aanwezigen enthousiast over de kans om samen met een aantal buurdorpen een glasvezelnetwerk aan te leggen. De volgende stap was een peiling van de belangstelling onder inwoners van ons dorp. Met deze peiling weet de werkgroep of het zin heeft om met het glasvezelinitiatief door te gaan. Lees meer