Startsein wervingscampagne: 31 augustus, Schipborg

NZW_LogoOp woensdagmiddag 31 augustus bekrachtigen Glas van Aa tot Hunze, en de gezamenlijke glasvezelwerkgroepen van Donderen, Altena, Lieveren en de schoolkring Zeijen de samenwerking met de Coöperatie Breedband Noordenveld Zuid West.

Tevens wordt dan de nieuwe naam van de coöperatie onthuld en wordt het startsein gegeven voor de wervingscampagnes van de genoemde twee initiatieven.

Voor deze bijeenkomst in café De Liefde van de Drentsche Aa in Schipborg zijn alle plaatselijke werkgroepleden uitgenodigd, evenals vertegenwoordigers van verschillende andere initiatieven uit omringende plaatsen. Ook vertegenwoordigers van de provincie Drenthe, van het Breedbandplatform Drenthe en van de 4 betrokken gemeenten zullen aanwezig zijn. Ook de pers is uitgenodigd.

Er is een kort en afwisselend programma, met veel tijd om elkaar te ontmoeten, nieuwe contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen. Bijna alle genodigden zijn direct dan wel indirect betrokken bij glasvezelinitiatieven in de noordelijke regio.

“Glas van Aa tot Hunze” zoekt aansluiting bij Noordenveld Zuid West

Persbericht, d.d. 4 juli 2016.

Op woensdag 29 juni heeft de Stuurgroep van “Glas van Aa tot Hunze” zich uitgesproken voor aansluiting bij de coöperatie Breedband Noordenveld Zuid West (NZW). Hiermee wordt de kans op een vlotte realisatie van een glasvezelnetwerk voor snel internet in de dorpen Anloo, Gasteren, Loon, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen aanmerkelijk vergroot.

Alle plaatselijke werkgroepen en de besturen van de verenigingen dorpsbelangen van de zeven deelnemende dorpen staan eensgezind achter deze samenwerking. Lees meer

Marktconsultatie afgerond en adressen gecheckt

De marktconsultatie heeft voor ons een positief resultaat opgeleverd.
Er zijn geen ‘marktpartijen’ die van plan zijn om de in de komende jaren een netwerk voor snel internet aan te leggen in de buitengebieden van ‘Glas van Aa tot Hunze’. Dit betekent dat de provincie voor de trage aansluitingen buiten de dorpskernen (de zg. witte gebieden) leningen mag verstrekken met een laag rentetarief.

Bovendien heeft de Provincie Drenthe op 27 mei aangegeven dat er geen informatie is gekomen van een marktpartij die maakt dat onze ‘witte’ adressen niet allemaal als wit beschouwd mogen worden. Hierover was enige discussie ontstaan tussen de provincie en een marktpartij, naar aanleiding van een verschillende interpretatie van de Europese regels.

Na een grondige controle van het adressenbestand van ons ‘Glas van Aa tot Hunze’-gebied komen we (afgerond) op 640 grijze (61%) en 430 (39%) witte aansluitingen, incl. een aantal recreatiewoningen. Dit adressenbestand is via Verbind Drenthe aan de provincie Drenthe doorgegeven en zal ook in een aanvullende gebiedsanalyse worden gebruikt.

Hier kunnen we mee verder: op naar de volgende stap, de financiering, mogelijk in samenwerking met andere initiatieven.

 

Marktconsultatie en aanzet tot financiering

In april heeft de marktconsultatie voor ons glasvezelinitiatief plaatsgevonden: ‘marktpartijen’ konden aangeven of ze van plan waren in de komende drie jaar snel internet aan te leggen in de buitengebieden van Glas van Aa tot Hunze. Volgens de geldende Europese regels voor de aanleg van zogenaamde NGA-netwerken heeft de provincie Drenthe deze partijen 6 weken de kans gegeven te reageren op haar uitnodiging.

Hierop is één (vertrouwelijke) reactie binnengekomen: het lijkt erop dat er geen marktpartij is die ons gebied gaat voorzien van een glasvezelnetwerk, maar de discussie is nog niet helemaal gesloten. Er is verschil van inzicht tussen de betreffende marktpartij en de provincie over de interpretatie van ‘witte’ en ‘grijze’ aansluitingen.

Een witte aansluiting wil zeggen dat de maximaal te bereiken internetsnelheid niet voldoet aan de Europese normen voor deze NGA netwerken.

Over de vraag wat nu precies wit is en wat grijs in ons Glas van Aa tot Hunze-gebied, buigt de provincie zich momenteel. Voor de financiering is dat belangrijk: voor de witte aansluitingen mag de provincie ons een gunstige lening verstrekken, voor de grijze aansluitingen niet.

Daarmee zijn we in de volgende fase van ons project beland: de financieringsplannen.

Omdat ons gebied voor een groot deel (ca. 70%) bestaat uit grijze aansluitingen, gaat de vraag over financiering met name over dat grijze gebied. Hierbij komen we o.a. op de volgende vragen:

  • Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor ons netwerk?
  • Is ons gebied nu optimaal van samenstelling, zowel technisch als voor de financiering?
  • Met welke andere initiatieven in Noord Drenthe kunnen we het best samenwerken?

Voor de beantwoording van deze vragen hebben de stuurgroep en het Platform Verbind Drenthe al belangrijke stappen gezet in de afgelopen weken. De provincie heeft gesprekken gevoerd met diverse banken en andere financiële instellingen en heeft een samenwerking opgestart tussen verschillende initiatieven in de regio. De stuurgroep heeft zich breed georiënteerd op de mogelijkheden van deze samenwerking, op financieringsscenario’s en is in gesprek met de betrokken gemeentes.

De conclusie op dit moment is dat er goede kansen zijn om onze plannen te realiseren, in nauwe samenwerking met andere partijen. De komende maanden zullen hierover meer duidelijkheid geven.

 

Trailer

Op dit moment (mei 2016) wordt er gewerkt aan een aantal filmpjes die laten zien waarom inwoners van ons gebied vinden dat snel internet via glasvezel onmisbaar is.

De trailer voor deze filmpjes is al beschikbaar; de filmpjes uit het stroomdal volgen  spoedig!YouTube voorvertoningsafbeelding

 

Marktconsultatie – update 18 april

Op 29 maart heeft het Breedbandplatform Drenthe de marktconsultatie voor Glas van Aa tot Hunze gepubliceerd.

Op 13 april kon Erica van Lente namens het Breedbandplatform Drenthe melden dat er geen vragen zijn binnengekomen van marktpartijen over de marktconsultatie van ‘Glas van Aa tot Hunze’. Erica heeft vervolgens de door de stuurgroep aangedragen correcties in de adressenlijst verwerkt in een zg. ‘Nota van Inlichtingen’; deze is op maandag 18 april gepubliceerd.

Via de marktconsultatie krijgen commerciële marktpartijen de kans aan te geven of zij, conform de Europese regels, in de komende jaren van plan zijn een breedbandnetwerk (NGA) aan te leggen in de buitengebieden van ons initiatief. Tot 3 mei krijgen zij de kans te reageren op onze plannen. Maken zij geen gebruik van deze mogelijkheid dan mag de provincie leningen tegen laag rentetarief verstrekken in de aangegeven buitengebieden.

Voor meer informatie, zie:

 

Huis meer waard met glasvezel

Volgens  het weekblad Automatisering Gids is uw huis beter te verkopen met glasvezel en wordt het meer waard. Zie onderstaand artikel.

Bron: AG, auteur: Rolf Zaal, datum: 10 maart 2016.

Glasvezel 3% meer

Nieuws uit Drenthe – maart 2016

Weer een stap verder: gebiedsanalyse

‘Glas van Aa tot Hunze’ ligt stevig op koers! De snelheid zit er goed in en de haalbaarheid van ons glasvezelinitiatief wordt steeds concreter. In de afgelopen weken is een belangrijke stap gezet: de zogenaamde gebiedsanalyse is uitgevoerd.

Doelstelling

Onze doelstelling is en blijft dat elke toekomstige abonnee (zowel de witte als de grijze aansluitingen) niet meer betaalt dan ca. €60,- per maand voor een supersnel ‘all-in-one’ abonnement; dat is t.o.v. andere aanbieders, zoals Ziggo en KPN, een concurrerend tarief. Daarnaast zal ons tarief niet stijgen in de komende jaren. Op basis van de gebiedsanalyse zijn deze plannen haalbaar. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat we met zijn allen meedoen. Want alleen samen maken we een supersnel glasvezelnet voor iedereen mogelijk.

Wil je meer weten over de gebiedsanalyse? Lees meer

Website online

WGC_8734Met een druk op de knop van Stuurgroepvoorzitter Meindert Krijnsen werd op woensdag 13 januari de website van Glas van Aa tot Hunze officieel gelanceerd. Dit gebeurde onder toeziend oog van de leden van de communicatie-groep van ons initiatief. Deze groep, met vertegenwoordigers uit elk der deelnemende dorpen, heeft de website in eendrachtige samenwerking gerealiseerd in de afgelopen weken. Lees meer