Persbericht 19 december 2016: Glas van Aa tot Hunze haalt het beoogde doel

Het glasvezelproject in de dorpen Anloo, Gasteren, Loon, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen heeft weer een belangrijke stap voorwaarts gezet. Nog voor de kerst werd het beoogde streefgetal van 615 aanmeldingen bereikt; hiermee doet nu al ruim 65% van de huishoudens en bedrijven mee aan het project. Een geweldige deelname.

Tientallen ‘ambassadeurs’ zijn de afgelopen weken op stap geweest om huis aan huis hun dorpsgenoten van informatie te voorzien en vragen te beantwoorden over de aanleg van glasvezel in hun dorp. Doel was hen te overtuigen om zich aan te melden als abonnee bij een van de twee providers NetVisit of PlinQ en daarmee tevens lid te worden van de coöperatie.

Bij de huisbezoeken bleken de inwoners van de dorpen al goed op de hoogte te zijn van veel facetten van het glasvezelinitiatief door voorgaande informatieavonden en door een eerder verspreide informatieve glasvezelkrant.

Het is opvallend dat de werving van abonnees zo goed gelukt is in een kort tijdsbestek en in een gebied met relatief goede internetverbindingen, in vergelijking met andere (buiten)gebieden. Vier van de grotere dorpskernen (Schipborg, Loon, Gasteren en Anloo) beschikken nu al over kabelaansluiting voor tv en internet, die naar de huidige maatstaven naar redelijke tevredenheid functioneert. De andere dorpen en de buitengebieden moeten het echter doen met erg trage standaard telefoonaansluitingen voor internet.

De conclusie is dat inwoners van de betrokken dorpen bereid zijn naar de toekomst te kijken en samen te zorgen voor toekomstbestendige informatievoorzieningen die van groot belang zijn voor blijvende leefbaarheid in de dorpen.

Het project gaat nu verder op twee sporen. In overleg met ‘Verbind Drenthe’ en in samenwerking met de coöperatie Glasvezel Noord wordt een aanleg- en financieringsplan verder uitgewerkt. Dit wordt aan de provincie voorgelegd met het doel de noodzakelijke leningen te verkrijgen.

Aanmelding is nog steeds mogelijk: hoe meer deelnemers, hoe beter de financiële basis voor het project.

Het streven is om eind 2017 met de aanleg te beginnen.

Aanmeldingen: nieuwe deadline 15 december

Op de deadline van 1 december 2016 is het gewenste aantal aanmeldingen van 626 nog niet gehaald. Toch verloopt de aanmelding nog steeds voorspoedig. Stap voor stap komen we steeds dichter bij de 65%. Daarom gaan we met volle kracht door!!

Waarom is het nog niet gelukt? De belangrijkste reden is dat de plaatselijke werkgroepen nog onvoldoende tijd hebben gehad om alle vragen die er zijn te beantwoorden en alle adressen in de dorpen (soms meerdere keren) te bezoeken. De belangstelling is echter onverminderd groot en de aanmeldingen blijven binnenkomen. Daarom gaan we graag door.

De nieuwe deadline is donderdag 15 december.

Op die datum neemt de stuurgroep van Glas van Aa tot Hunze de definitieve beslissing om door te gaan met ons  glasvezelproject.

Wat is de stand van zaken op dit moment (14 december 2016):

  • Zuidlaarderveen en Gasteren hebben hun streefgetallen ruimschoots gehaald, maar er komen nog steeds aanmeldingen binnen, zij het mondjesmaat.
  • Oudemolen zit er heel dichtbij.
  • Taarlo mist nog 6 adressen, maar ze komen steeds dichterbij.
  • Anloo mist nog 9 adressen, maar heeft haar campagne afgerond. Dit is het maximaal haalbare op dit moment.
  • Schipborg en Loon missen elk nog bijna 20 adressen, maar de aanmeldingen in deze dorpen komen nog steeds binnen.

Samen gaan we het zeker redden. In de komende dagen maken we weer een stap richting de 65%.

Graag bedanken we alvast iedereen die zich tot nu heeft aangemeld en ….. alle werkgroepleden en ambassadeurs!

 

17 december: 65% bereikt !

Op zaterdag 17 december zijn er weer verschillende aanmeldingen binnen gekomen uit Loon en nog meer uit Schipborg.
Daarmee hebben we voor alle 7 dorpen samen van ons Glas van Aa tot Hunze-gebied ons streefpercentage van

65% bereikt.

Na Zuidlaarderveen, Gasteren, Oudemolen heeft ook Schipborg haar streefgetal ruimschoots gehaald.

In alle dorpen wordt nog doorgegaan met de campagne. Iedereen is nog steeds van harte welkom om zich aan te melden.

In onderstaand plaatje staan de aanmeldingen per 19 december 2016 weergegeven, voor ons hele Glas van Aa tot Hunze-gebied en voor elk dorp apart. Ook de streefgetallen en het totaal aantal adressen staat vermeld.

N.B. 1. Balloërveld is verwerkt in de stand van Gasteren en enkele adressen van De Groeve zijn opgenomen bij Zuidlaarderveen.
N.B.2. Vanwege afspraken met de coöperatie over het te behalen percentage zijn voor Schipborg de recreatiewoningen niet meer in de stand opgenomen. Dit betekent echter geenszins dat de aanmeldingen uit bijvoorbeeld De Holle Drift (liefst meer dan 25!) niet van belang zijn voor de realisatie van ons glasvezelnetwerk; in tegendeel, van harte welkom!

 

Informatieavonden, antwoorden op uw vragen en hoe nu verder?

“Hoe krijgen we antwoorden op onze vele vragen?”
Dat was wel het centrale thema van de informatiebijeenkomsten van de afgelopen weken.

Net zoals bij de eerste informatieavond in Zuidlaarderveen werden de avonden in Schipborg, Anloo en Loon ook buitengewoon goed bezocht. Ook de informatiemarkt op zaterdag 15 oktober in de Gasteren verliep zeer geanimeerd.
Belangstellenden voor de informatiebijeenkomsten kwamen al binnen met een groot aantal gevarieerde vragen, die in de meeste gevallen door de vertegenwoordigers van de coöperatie en de providers goed konden worden beantwoord. Bij de bijeenkomst in Gasteren waren de coöperatie en de providers niet vertegenwoordigd en probeerden de plaatselijke werkgroepleden hun rol zo goed mogelijk in te vullen.

De meeste bezoekers bleken, mede door de glasvezelkrant, goed geïnformeerd. Veel vragen konden ter plekke al worden beantwoord; andere zijn doorgestuurd en ondertussen beantwoord. Verder zijn de antwoorden op diverse vragen in de afgelopen week beschikbaar gekomen in de rubriek ‘Vraag en Antwoord’ op de site van Glas van Aa tot Hunze.

In alle bijeenkomsten waren er veel vragen over technische details en over verschillen tussen de providers. Hierbij ging het onder andere over de kwaliteit van de wifi-verbindingen, aansluitingen binnenshuis, zenderpakketten, interactieve tv, telefoonabonnementen, wijziging van email-adressen etc. Daarnaast werden veel vragen gesteld over de organisatie van de coöperatie en de bijbehorende risico’s.

Ondanks deze aandacht voor details werd de waarde van een glasvezelnetwerk voor nu en voor de toekomst zeker onderkend. De hoofdreden voor het starten van ons glasvezelproject is dat we de leefbaarheid in onze dorpen willen versterken door te zorgen voor hoogwaardige internetverbindingen, waarmee we ook in de toekomst verder kunnen. Ons huidige netwerk loopt tegen haar grenzen aan en als we nu geen stap vooruit maken worden we op achterstand gezet. Steeds meer worden we afhankelijk van goede (internet-)communicatie in het dagelijkse leven en voor onderwijs en zorg op afstand. Nu hebben we de kans om deze voorzieningen te verbeteren met de hulp van de provincie en die kans krijgen we de komende jaren niet weer.
Met deze argumenten kon ook een duidelijk antwoord worden gegeven op een basisvraag van verschillende bezoekers: “Ik ben nu niet ontevreden, waarom zou ik eigenlijk meedoen?”

Hoe nu verder?
Eerst ligt de bal bij u; u kunt zich nu aanmelden bij één van de twee providers, en daarmee tevens als lid van de coöperatie.
Als begin november nog niet iedereen gereageerd heeft zullen de plaatselijke werkgroepen contact met u opnemen. Iedere werkgroep geeft hier haar eigen invulling aan, maar wel vanuit dezelfde gedachte: we staan graag voor u klaar en weten zeker een oplossing voor u te vinden.

Wilt u hulp bij het invullen van uw aanmelding, wilt u weten hoe het moet met aanpassing van uw email-adres of met uw aansluitingen? Wij helpen u en vinden  een antwoord op uw vragen. Desgewenst komen we persoonlijk bij u langs of organiseren we nog een inloopmiddag- of avond.

Kijk ook eens op ‘Vraag en Antwoord’ of uw vraag erbij zit. Heeft u al een vraag gesteld en nog geen afdoende antwoord ontvangen, stel de vraag nog eens via onderstaand email-adres.

Neem contact op met de contactpersoon in uw dorp (zie voor de namen pagina 3 van de glasvezelkrant) of stuur een mailtje naar info@glasvanaatothunze.nl.

 

 

Opinie: Europese regels staan snel internet in de weg

Artikel uit DvhN van Tweede Kamerlid Agnes Mulder. d.d. 28 oktober 2016

glas_kabels

Dunbevolkte gebieden raken door het ontbreken van snel internet op achterstand. foto ANP/Koen Suyk

Er dreigt een digitale kloof in Nederland tussen steden en buitengebieden. Europese regels verhinderen de aanleg van snel internet, betoogt Agnes Mulder, Tweede Kamerlid voor het CDA met economische en Europese zaken als portefeuille.

Traag internet in buitengebied

Internet met een hoge snelheid, in de stedelijke gebieden is dit heel vanzelfsprekend. Helaas geldt dit niet voor honderdduizenden huishoudens in dunbevolkte gebieden. Zij moeten het nog steeds doen met een verbinding waarbij je uren moet wachten tot een download is voltooid.

Internetsnelheden van slechts enkele mb’s zijn eerder regel dan uitzondering in deze buitengebieden. Dat plaatst deze regio’s op achterstand. De bewoners zijn veel meer tijd kwijt als ze even snel iets op willen zoeken. Ondernemers raken op achterstand in onze moderne economie, doordat ze in hun zakelijke contacten en contacten met klanten niet snel kunnen handelen. Kinderen ondervinden problemen bij het maken van huiswerk.

Digitale kloof

Het is onaantrekkelijk voor mensen om thuis te werken, en ook de mogelijkheden om gebruik te maken van digitale zorg op afstand zijn beperkt. Kortom, zonder de juiste maatregelen zal deze tegenstelling tussen steden en buitengebieden groeien; een digitale kloof in Nederland dreigt.

Volgens minister Kamp (VVD) van Economische Zaken zal de markt dit probleem oplossen. Marktpartijen zullen zorgen dat ook in de buitengebieden snel internet (met een snelheid van 30 mb) beschikbaar komt.

De werkelijkheid is echter weerbarstiger. De markt speelt namelijk niet altijd de gewenste rol die de politiek hen heeft toebedacht. Marktpartijen hebben er vaak helemaal geen belang bij om in onrendabele gebieden snel internet aan te leggen.

Geen geld voor particulieren

In zo’n geval zouden lokale overheden het over kunnen nemen, zij hebben vaak het geld al klaar liggen. Maar Europese regels met betrekking tot staatssteun verbieden dat lokale overheden in zee gaan met inwoners die zelf het initiatief willen nemen. Als een marktpartij namelijk heeft aangegeven om binnen drie jaar snel internet aan te leggen, mag de overheid de inwonersinitiatieven financieel niet ondersteunen.

Deze regel is volstrekt achterhaald en past niet bij de snelheid van de huidige ontwikkelingen. Je kunt mensen niet drie jaar laten wachten en dan maar hopen dat de marktpartij ook inderdaad snel internet aan gaat leggen.

Daarnaast is de grens van 30 mb te laag. Uit onderzoek van TU Eindhoven en Dialogic blijkt dat binnen vijf jaar de gevraagde internetsnelheid al op meer dan 100 mb zal liggen.

Onnodige belemmering

Als zoethoudertje beloven de marktpartijen de bestaande bekabeling naar 30 mb te verhogen. Maar dat is vooral bedoeld om initiatieven van inwoners te blokkeren, die glasvezel willen aanleggen met een veel grotere snelheid.

Het CDA vindt dat de strenge Europese eisen de ontwikkeling van dunbevolkte gebieden onnodig belemmert. Het CDA wil dat het kabinet ervoor zorgt dat de Europese staatssteunregels voor snel internet worden versoepeld. De termijn van drie jaar moet worden verkort, en de internetsnelheid van 30 mb moet omhoog. Daardoor kan het economisch potentieel van deze regio’s veel beter worden benut, kan krimp worden tegengegaan en kan de digitale kloof tussen stad en buitengebieden worden voorkomen.

Glasvezel in ‘Drenthe Dichtbij’

Op de website van ‘Drenthe Dichtbij’ van de provincie Drenthe is deze maand onder andere een kort filmpje geplaatst over de realisatie van Breedband internet in de provincie.

Het aardige is dat ons Glas van Aa tot Hunze-project centraal staat in dit filmpje, met Meindert Krijnsen (de voorzitter van onze stuurgroep) als een van de hoofdrolspelers. De andere hoofdrolspeelster is Erica van Lente, coördinator van Verbind Drenthe.

Klik op deze link om het filmpje te zien.

Let wel: er wordt gesproken over realisatie van glasvezel in alle Drentse buitengebieden, uiterlijk in 2019. Dit betekent geenszins dat wij zo lang moeten wachten voordat het project in ons gebied gereed is.

Info-avond Zuidlaarderveen: grote belangstelling

zdlveen-3238De reeks van informatieavonden binnen Glas van Aa tot Hunze is op maandagavond 10 oktober gestart in Zuidlaarderveen met een overweldigende opkomst en groot enthousiasme van de bezoekers.
De plaatselijke werkgroep, bestaande uit Jacqueline Maurice, Alexandra Tuin en Gerard Lenstra, had een prima presentatie voorbereid met informatie over ‘waarom glasvezel’, over de coöperatie, over de kosten en over de praktische aanpak.
Na de pauze kwamen de providers NetVisit en PlinQ aan de beurt met heldere verhalen over hun kwaliteiten, hun deskundigheid en ervaring, hun technische aanpak en dat ze dienstverlening en service hoog in het vaandel hebben staan.
Bij hun presentaties kwamen een paar aardige verschillen te voorschijn: NetVisit kiest voor een iets soberder aanpak met hoge prioriteit voor betrouwbaarheid, service en dienstverlening. Maar met HbbTv willen ze graag voorop lopen, zelfs landelijk.
PlinQ daarentegen richt haar pijlen meer op interactieve TV en wil graag snel aansluiten bij de nieuwste technieken. Toch vindt ook PlinQ service en dienstverlening zeer belangrijk.

Dat de bezoekers zeer geïnteresseerd waren in het aan te leggen glasvezelnetwerk, en wel zo snel mogelijk, bleek onder andere uit een vraag aan de zaal wie van plan is om een abonnement te nemen: unaniem gingen alle handen omhoog!
Dat er al goed nagedacht was over de toekomstige aanleg bleek wel uit de vele, soms kritische vragen over de begroting van de coöperatie, over de zeggenschap van de leden, over de gang van zaken na aflossing van de lening etc. Daarnaast waren er ook veel vragen aan de providers over meerdere tv-aansluitingen, over telefoonlijnen, over CI-modules en aansluitkastjes en hoe de overstap naar de nieuwe provider wordt geregeld.
Zowel Alie Hut, namens de coöperatie, als de vertegenwoordigers van de providers wisten met heldere antwoorden in korte tijd duidelijkheid te scheppen, zodat alle aanwezigen met een goed gevoel naar huis konden en met de overtuiging: in Zuidlaarderveen gaat het lukken. Nu de andere dorpen nog!

Maar eerst had de werkgroep Zuidlaarderveen nog een mooie ludieke afsluiting van de avond: de presentatie van een loterij-actie. Plaatselijke ondernemers hebben prachtige prijzen ter beschikking gesteld voor een wekelijkse loterij, die doorloopt tot 2 december. Iedereen die zich aangemeld heeft als lid van de coöperatie maakt elke week kans op een van deze mooie prijzen. Dus hoe eerder de aanmelding, hoe meer kans!

Foto’s informatieavond Zuidlaarderveen, 10 oktober 2016

Dataverkeer blijft toenemen

 

Artikel Volkskrant, d.d. 5 oktober 2016

dataverkeer_vk_051016

Informatiebijeenkomsten oktober 2016

Begin oktober wordt er een aantal informatiebijeenkomsten gehouden over de aanleg van het glasvezelnetwerk in ons ‘Glas van Aa tot Hunze’-gebied.

De bijeenkomsten worden verzorgd door de plaatselijke werkgroepleden, in samenwerking met de stuurgroep en met de coöperatie Glasvezel Noord. Er wordt informatie gegeven over hoe u zich kunt aanmelden, wat de mogelijkheden zijn van de abonnementen, wat het lidmaatschap van de coöperatie inhoudt etc.. Ook zullen de providers NetVisit en PLINQ zich presenteren.

Iedereen is van harte welkom; kies de datum en de plaats die u het beste past. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

  • Maandag 10 oktober, Zuidlaarderveen, dorpshuis de Zaandorre, Dorpstraat 28A, 9474PD
  • Woensdag 12 oktober, Schipborg, dorpshuis, Borgweg 15, 9469PE
  • Donderdag 13 oktober, Anloo, dorpshuis, Kerkbrink 2, 9467PH
  • Woensdag 19 oktober, Loon, Herberg van Loon, Gasterenseweg 1, 9409TJ

Op zaterdag 15 oktober is er een informatiemarkt in dorpshuis de Gasterije in Gasteren, Gagels 4, 9466PL, tussen 10.30 uur en 12.30 uur.
Deze bijeenkomst is iets anders van opzet dan de avonden: het is een vrije inloop, vooral bedoeld om al uw vragen te kunnen stellen aan stuurgroepleden  en vertegenwoordigers van de coöperatie. Helaas kunnen de providers NetVisit en PLINQ er niet bij zijn, maar al hun informatie is wel beschikbaar.

 

Schipborg, 31 augustus 2016, verslag, foto’s en andere links

Schipborg_AHZ_9952Het was een belangwekkende bijeenkomst bij de ’Liefde van de Drentsche Aa’ op 31 augustus voor ons glasvezelnetwerk in de Noord Drentse regio. Van historische waarde voor de coöperatie, belangrijk voor Glas van Aa tot Hunze en interessant voor de pers. In sneltreinvaart kwamen diverse onderwerpen aan de orde. Lees meer