Schipborg, 31 augustus 2016, verslag, foto’s en andere links

Schipborg_AHZ_9952Het was een belangwekkende bijeenkomst bij de ’Liefde van de Drentsche Aa’ op 31 augustus voor ons glasvezelnetwerk in de Noord Drentse regio. Van historische waarde voor de coöperatie, belangrijk voor Glas van Aa tot Hunze en interessant voor de pers. In sneltreinvaart kwamen diverse onderwerpen aan de orde.

Het begon met de bestuurswisseling van de coöperatie. De nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, Ronald Kalfsbeek, stelde Alie Hut voor als de nieuwe directeur ad interim, als opvolger van de vertrokken directeur Evert Blansjaar (wegens drukke werkzaamheden in het buitenland). Met een mooi boeket werd Alie bedankt voor al haar uitstekende werk als voorzitter van de coöperatie.

Na een gloedvol betoog over het belang van snel internet voor de leefbaarheid in de Drentse buitengebieden en over het succes van de Drentse aanpak presenteerde gedeputeerde Henk Jumelet de nieuwe naam: Coöperatie Glasvezel Noord.
Daarna liet onze Glas van Aa tot Hunze-voorzitter, Meindert Krijnsen, als gastheer van de bijeenkomst zien welke dorpen deel uitmaken (of mogelijk gaan maken) van Glasvezel Noord. Via een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte website werd aangegeven welke dorpen aan de oorsprong stonden van de coöperatie, welke dorpen vanaf nu gaan aansluiten en welke overwegen binnenkort hetzelfde te doen. Indrukwekkend om te zien dat de hele noordwestelijke Drentse regio, van de Friese grens tot in het Drentsche Aa en Hunze-gebied, een dekkend glasvezelnetwerk lijken te krijgen.

Schipborg_AHZ_9989Op deze bijeenkomst werd ook het startsein gegeven voor de wervingscampagnes van de een aantal werkgroepen. Dit gebeurde voor ons initiatief in een bijzondere vorm: burgemeester Eric van Oosterhout nodigde ambassadeurs van de verenigingen Dorpsbelangen uit om symbolisch een abonnement af te sluiten bij een van de twee providers. Daarmee deden ze een oproep aan alle inwoners van de dorpen om hetzelfde te doen en zich binnenkort aan te melden bij de nieuwe glasvezel coöperatie. Ook twee recreatieondernemers uit Schipborg ondertekenden eenzelfde overeenkomst.

De bijeenkomst werd bezocht door ruim 90 genodigden, voor een groot deel actieve werkgroepleden van de deelnemende dorpen, maar ook vertegenwoordigers van de providers PLINQ en NetVisit, van Verbind Drenthe, de provincie, de 5 betrokken gemeenten en een groot aantal vertegenwoordigers van andere initiatieven in de regio. Heel bijzonder om te zien dat er zoveel ‘bruisende energie’ aanwezig is van alle vrijwilligers voor de realisatie van het glasvezelnetwerk in onze regio.

Wat betekent dit nu voor Glas van Aa tot Hunze?
Onze stuurgroep en andere betrokkenen zijn hard bezig met het opstarten van de wervingscampagne. In de tweede helft van september ontvangen alle inwoners van onze 7 dorpen een informatiepakket, met alle informatie die nodig is om in alle rust te kiezen voor een abonnement bij een van de twee providers en daarmee voor het lidmaatschap van de coöperatie Glasvezel Noord. Daarna zijn er informatiebijeenkomsten met de providers en andere gelegenheden om vragen te stellen. Ook op deze website zal vanaf dat moment alle noodzakelijke informatie te vinden zijn.
Aan het eind van het jaar weten we of het gelukt is. Als iedereen meedoet kunnen we in 2017 een eigen glasvezelnetwerk aanleggen!

Stuurgroep Glas van Aa tot Hunze

Enkele interessante links:

  • Gebieds-website
  • Foto’s
  • Artikel Bern Otter in DvhN
    n.b. lees de zin “De uitnodiging kwam van de initiatiefnemers van Glas van Aa tot Hunze, die vanuit Gasteren bezig zijn om in de gemeente Aa en Hunze breedband internet uit te rollen.” als “De uitnodiging kwam van de initiatiefnemers van Glas van Aa tot Hunze, die bezig zijn breedband internet uit te rollen in de dorpen: Anloo, Loon, Gasteren, Oudemolen, Schipborg, Oudemolen en Zuidlaarderveen”

 

Bron van onderstaand plaatje: Bernd Otter, Dagblad van het Noorden

cooperatie glasvezel noord