Op dit moment (begin november 2016) is de rubriek ‘Vraag en Antwoord’ grotendeels bijgewerkt; met name zijn de antwoorden toegevoegd op de meeste vragen die bij de Informatieavonden in de verschillende dorpen zijn gesteld. Heeft u nog meer vragen, stuur een mailtje naar ‘Info@GlasvanAatotHunze.nl‘ en wij zullen uw vraag beantwoorden en desgewenst toevoegen aan deze rubriek.

In onderstaande vragenrubriek vind u verschillende vragen (met antwoorden) over algemene zaken, zoals de aanpak, de onderliggende techniek, de coöperatie en de kosten van de aanleg van een glasvezelnetwerk.

 

 • Aanpak
 • Techniek
 • Cooperatie
 • Kosten
Expand All | Collapse All
 • 1. Welke dorpen doen mee en van welke coöperatie maken we deel uit?
   

  In december 2015 hebben zes dorpen een samenwerkingsovereenkomst getekend: Anloo, Gasteren, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen, onder de naam: "Glas van Aa tot Hunze". Loon heeft zich in januari 2016 bij ons initiatief aangesloten.

  In het voorjaar 2016 heeft de stuurgroep van Glas van Aa tot Hunze besloten zich aan te sluiten bij de coöperatie (toen nog) Breedband Noordenveld Zuid West. Deze samenwerking werd geëffectueerd op een feestelijke bijeenkomst in Schipborg op 31 augustus 2016.

  De nieuwe naam van deze coöperatie is nu: Glasvezel Noord

 • 2. Waarom wordt er voor een coöperatie gekozen?
   

  fig_zeggenschapDit soort plannen is alleen haalbaar als een gezamenlijke onderneming van meerdere dorpen en bewoners. Een coöperatie is daarvoor een uitermate geschikte organisatievorm. De inwoners die deelnemen d.m.v. een abonnement, vormen samen deze coöperatie en zijn samen de eigenaar van het glasvezelnetwerk.
  Deze aanpak wordt in verschillende delen van het land gevolgd en wordt (eindelijk!) ook gestimuleerd door de landelijke overheid.

  Via het Breedbandplatform Drenthe (zie 'Verbind Drenthe')  is de provincie Drenthe zeer actief bij het stimuleren en vormgeven van deze samenwerking.

  Wilt u meer weten over coöperaties, kijk dan hier.

 • 3. Mijn internetverbinding is snel genoeg; waarom zou ik mee doen?
   


  Er zijn tal van redenen om toch mee te doen: we zullen er één uitlichten.

  fig_snelheidDoor allerlei nieuwe toepassingen neemt elk jaar de benodigde capaciteit met 40% toe. Zie elders op deze site voor een overzicht van deze toepassingen.
  Ook al gebruikt u zelf op dit moment (of later) deze toepassingen niet, dan zult u er toch last van krijgen omdat andere abonnees op dezelfde kabel wel een groter deel van de netwerk-capaciteit gaan gebruiken.
  Kortom: het bestaande netwerk wordt elk jaar aanzienlijk drukker en daardoor langzamer.

  Ter illustratie een voorbeeld van een van inwoners van Gasteren:
  "Nog even een ervaring van de laatste week. Ik moest een autonavigator bijwerken. Het downloaden ging zo langzaam dat er een melding kwam dat het zes uur zou duren. Later bleek het nog langer te worden.
  Ik zou van half twee ‘s middag tot twaalf uur ‘s nachts bezig zijn. Ik zag dat mijn transmissiesnelheid onder de 0,4 Mb/sec lag. Na 18:00 uur nam de transmissie snelheid plotseling weer toe tot 6.MB/sec. Dat is wel 15x zo veel. Gelukkig ging het toen “snel” met het downloaden.
  Dit laat zien, dat wanneer iedereen op internet zit, ik bijna geen signaal meer ontvang. Bovendien, een jaar geleden was het nog lang niet zo erg. Als het in dit tempo door gaat (en dat zal zo zijn) ontvang ik binnenkort helemaal geen signaal meer."

 • 4. Zijn er vergelijkbare en reeds afgeronde projecten in Drenthe ?
   

  fig_VerbindDrentheIn Drenthe hebben veel kleine dorpen hetzelfde initiatief opgepakt als 'Glas van Aa tot Hunze'. De meeste zijn in dezelfde fase als wij of net iets verder. Bijna alle initiatieven worden ondersteund door de Provincie, via het Breedbandplatform Drenthe.
  De projecten 'Sterk Midden Drenthe', en 'De Kop Breed' rond Roderwolde,  zijn al  langer bezig en zitten nu in de aanlegfase.

  Ook het initiatief 'Noordenveld  Zuid West' was een paar stappen verder dan wij en kon vanwege haar aanpak en schaalgrootte voor ons als voorbeeldproject worden beschouwd. Zij hadden al vroeg in het traject (najaar 2015) een coöperatie opgericht en hadden in het voorjaar 2106 hun financierings- en businessplannen ter goedkeuring aangeboden aan de provincie. Deze zijn ondertussen goedgekeurd en hun aanbestedingsprocedure is gestart. Nog in het najaar 2016 hopen ze te beginnen met de aanleg van hun glasvezelnetwerk.

  Ook in andere provincies zijn er tal van projecten die een aantal stappen verder zijn. In veel plaatsen is de organisatie en de financiering rond en zijn er afspraken met marktpartijen gemaakt. Op sommige plaatsen zijn de aansluitingen binnen de dorpen naar de woonhuizen en naar de bedrijven gereed en is het glasvezelnetwerk ondertussen in vol bedrijf.

 • 5. Wie is straks de eigenaar van het glasvezelnetwerk?
   

  De coöperatie Glasvezel Noord is de eigenaar van het netwerk. Dit betekent in feite dat alle abonnees uit alle deelnemende dorpen samen eigenaar zijn.

 • 6. Is ons glasvezelnetwerk nog wel nodig als KPN al glasvezel aanlegt tot aan de 'dorpsverdeelkastjes'?
   

   

  KPN is in verschillende dorpen bezig met de aanleg van glasvezel tot aan de ‘dorpsverdeelkasten’. Sommige van deze verbindingen zijn eind 2015 in gebruik genomen.

  Hoe zit dat nu precies en welk effect heeft dat op ons project 'Glas van Aa tot Hunze' ?

  KPN en ook Ziggo/UPC doen hun best om geleidelijk aan hun snelheden omhoog te brengen door verbeteringen aan te brengen in de bekabeling tot aan de dorpsverdeelkasten. KPN heeft deze 'upgrade' nodig om interactieve TV mogelijk te maken.

  Omdat de bekabeling naar de huizen echter niet aangepast wordt, blijft het nog altijd zo dat een belangrijk deel van de koperdraad en/of coax-bekabeling gedeeld moet worden door de gebruikers. Dit is met name merkbaar op de digitale spitsuren: de beloofde snelheden worden dan niet gehaald en dit probleem wordt de komende jaren des te groter bij de doorgaande groei van het data-verkeer (naar verwachting met 40% per jaar).

  Bij een bijeenkomst van de diverse Drentse initiatieven met een aantal providers bleek dat de normen voor de snelheid van het glasvezelnetwerk snel omhoog gaan. Door diverse partijen wordt, met argumenten, aangegeven dat een snelheid van 100 tot 200 Mbps niet meer snel genoeg is om in de toekomst toepassingen in de zorg, in het onderwijs, voor (huis-)beveiliging en voor het bedrijfsleven aan te kunnen. De nieuwe norm ligt tussen de 250 en 900 Mbps en wordt niet meer bepaald door digitale TV en normaal internetgebruik. Dit betekent dat de bandbreedtes en bijbehorende snelheid, die KPN en Ziggo bieden (met name de uploadsnelheid) bij lange niet toereikend zijn voor toekomstige voorzieningen. Het blijkt bovendien dat met name Ziggo nu al op haar tenen moet lopen en dat de door haar beloofde snelheden voor internetgebruik op digitale spitsuren en op de uiteinden van het netwerk niet gehaald worden.

   

 • 7. Wat voor consequenties zijn er als het minimum aantal aansluitingen niet gehaald wordt ? Krijgen we dan nooit glasvezel ?
   

  De provincie heeft als doelstelling om alle witte gebieden in de hele provincie van Breedband Internet te voorzien. Daarvoor verstrekken ze leningen en worden ze gesteund door 'Europa'.
  Als het niet lukt om het vereiste minimum aantal aansluitingen binnen onze plannen te realiseren (en daarmee een betaalbaar plan te maken) moet verder gedacht worden over oplossingen voor alleen de witte gebieden.
  De kansen voor glasvezel binnen de dorpen, waar nu coax-bekabeling ligt, zijn dan echter wel verkeken. De mogelijkheid om een dekkend glasvezelnetwerk te maken, voor 'wit en grijs' hebben we nu, maar dit is wel de enige kans die we krijgen.

 • 8. Bij overgang naar een andere provider kan ik mijn huidige provider-gebonden email-adres niet behouden; wie regelt de overstap?
   

  Het kiezen van een ander email-adres en de overstap naar dat adres zult u echt zelf moeten doen. Mogelijk kunnen familieleden of vrienden u hiermee helpen. Het aanmaken van een ander email-adres is echt heel makkelijk; het lastige is het op de hoogte brengen van iedereen die nu gebruik maakt van uw huidige adres.

  Overigens raden wij u aan een adres te kiezen dat niet gebonden is aan een provider. Mocht u ooit nog eens willen veranderen van provider dan hoeft u dan uw email-adres niet weer aan te passen. Er zijn voldoende goede gratis email-providers, met een uitstekende beveiliging waar u gebruik van kunt maken (bijvoorbeeld gmail of hotmail).

 • 9. Wat is de verplichting van de coöperatie en van de provider om storingen op te lossen. Binnen hoeveel uur wordt een storing opgelost?
   

  Het hangt af van het type storing wie aan bod is om de storing op te heffen. Als er iets mis is met het glasvezelnetwerk zelf (bijvoorbeeld schade door het kapot trekken van de kabel), is de coöperatie aan de beurt. Dit wordt laag 1 genoemd. Er vinden op dit moment besprekingen plaats over een beheer- en onderhoudscontract met de aannemer die het netwerk gaat aanleggen. Daarin zullen afspraken worden gemaakt over dit soort zaken.

  Als het probleem bij de provider ligt moet deze een oplossing vinden. In het nog af te sluiten contract met de provider gaat dit ook geregeld worden. Dit is laag 3.

  Er is nog een technische laag tussen provider en het glasvezelnetwerk (laag 2). Ook daar kan een probleem ontstaan. Het is op dit moment nog niet duidelijk, welke aanbieder laag 2 gaat verzorgen. Uiteraard worden in het af te sluiten contract ook hiervoor responstijden afgesproken.

 • 1. Wat is glasvezel en waarom is dit sneller?
   

  Bij een koperdraad gaat de overdracht van signalen, waaruit het data-transport samengesteld is, via electronengeleiding. Dit gaat lekker snel, maar volgens de huidige standaards en wensen niet meer snel genoeg. We lopen tegen de grenzen aan.

  fig_vezel_lichtEen glasvezel is een dunne draad van glas. Bij glasvezel gaat de data-overdracht anders: signalen worden met laserstralen overgedragen via lichtbundels in een heel dunne glasvezelkabel (fiber). Dit gaat met  lichtsnelheid en dat is aanzienlijk sneller dan via electronengeleiding. Voor meer details zie Wikipedia
  Het belangrijkste voordeel voor ons is dat met deze vorm van data-overdacht een veel grotere bandbreedte voor internet kan worden bereikt, tot wel 10 Gbit/s. Door deze glasvezel per woning of bedrijfsgebouw 'tot in de meterkast' te laten lopen (FttH, Fiber-to-the-Home) kunnen we hier maximaal van profiteren. In andere landen is het gebruikelijk om alleen de doorgaande kabel langs de straat van glasvezel te maken en de verbindingen naar de huizen in koperdraad uit te voeren.

 • 2. Wat is breedband?
   

  'Breedband' wil zeggen: een netwerk voor een snelle internetverbinding. Snel genoeg om te kunnen internetten, tv kijken en telefoneren. De naam heeft te maken met een groot (breed) frequentiebereik dat hiervoor nodig is. Hoe hoger de te bereiken frequenties, hoe meer capaciteit het netwerk heeft. En hoe hoger de overdrachtssnelheid.

  De bekende koperdraadverbindingen voor (televisie-)kabel en telefoonkabel vallen hieronder, maar ook de mobiele netwerken 3G/4G. In hoog tempo bereiken deze netwerken echter hun grenzen, gezien de snelle groei van het data-verkeer.
  Met een glasvezelkabel zijn aanzienlijk hogere data-overdrachtssnelheden te bereiken (grotere bandbreedtes) dan met koperdraad of met draadloze verbindingen. Data gaat met de snelheid van het licht door de glasvezelkabel. De verwachting is dat we hier nog decennia mee vooruit kunnen.

 • 3. Hoe gaat de aanleg van glasvezel in zijn werk?
   

  fig_aanlegStap 1: Aanleg in uw straat.
  Het netwerk wordt van straat tot straat aangelegd.
 Daarvoor is het nodig een smalle gleuf in de stoep of de berm te graven.
 Hierbij wordt getracht om eventuele overlast tot een minimum te beperken. In principe ligt de straat 1 dag open.

  Stap 2: Verbinding naar uw woning.
  Om uw woning te koppelen aan het glasvezelnetwerk wordt een kabel aangelegd vanuit de straat naar uw woning. Indien u een voortuin heeft, gebeurt deze d.m.v. een zogenaamde tuinboring. Hierbij wordt er onder uw voortuin doorgeboord, de tuin blijft dus zoveel mogelijk in tact. Op de plek waar de kabel de woning naar binnen moet (kelder, kruipruimte) wordt een gat gegraven bij de voorgevel. Daarna wordt de kabel van de straat ondergronds naar de voorgevel geboord.

  Stap 3A: Aansluiting in een woning.
  De glasvezelkabel ligt nu onder de grond tot aan de voorgevel van uw woning. 
Er wordt een afspraak met u gemaakt om de meest geschikte plaats te bepalen om de kabel in uw woning aan te sluiten. Dit wordt de schouw genoemd. Meestal wordt de meterkast gekozen, maar een andere plaats is mogelijk.

  Stap 3B: Aansluiting in een appartement.
  Bij een zogenaamde gestapelde woning zoals een appartement wordt in onderling overleg bepaald hoe de kabels worden aangelegd.

  Stap 4: Aansluiting maken en router monteren
  In de meterkast (of ander gekozen aansluitingspunt) worden twee kastjes gemonteerd: een kastje voor de omzetting van glasvezel naar elektrisch signaal en de router, u wel bekend van uw huidige internet internet/tv aansluiting.

  Stap 5: Gebruik maken van uw glasvezelaansluiting.
  Uw glasvezelaansluiting is technisch klaar voor gebruik. 
Uw serviceprovider kan nu het signaal beschikbaar maken en u kunt gebruik maken van supersnel internet via de glasvezelkabel. Dit kan over het algemeen vrij snel; hiervoor hoeft u niet te wachten tot het hele dorp is aangesloten.

 • 4. Wat betekent de kreet 'open netwerk' ?
   

  fig_verbinding_cloudEen glasvezel-netwerk wordt 'open' genoemd als meerdere dienstenaanbieders de kans hebben een contract af te sluiten met de coöperatie en daarmee een abonnement aan te bieden. Binnen deze grenzen kan een abonnee zelf de keuze maken tussen dienstenaanbieders.

  Bij de coöperatie Glasvezel Noord is op dit moment het aanbod beperkt tot 2 providers: NetVisit en PLINQ. Gezien het relatief kleine aantal mogelijke aansluitingen bij de start van het project was een ruimer aanbod van providers nog niet haalbaar. In de toekomst wordt een ruimer aanbod wel voorzien. Het is op dit moment echter nog niet aan te geven wanneer dat zal zijn.

 • 5. Kan ik die hoge glasvezel-internetsnelheid ook halen via wifi, binnenshuis?
   

  fig_zender

  Wifi is best snel, maar alleen als het optimaal gebruikt wordt. Dit is o.a. sterk afhankelijk van de plaats van de router en of er andere 'stoorzenders' in de buurt zijn, zoals wifi van de buren. Als de router verstopt zit in de meterkast en u wilt op een andere verdieping gebruik maken van snel internet, dan zal de snelheid tegenvallen. Het is dus zaak goed na te denken over de plaats van de router en om de juiste instelling van de router te kiezen (kanaal, frequentie). Wij raden u aan hierover advies te vragen bij het afsluiten van een abonnement bij uw toekomstige provider.

  Meer weten over wifi-snelheid en haar beperkingen, klik dan hier

 • 6. Waarom niet G4/G5 draadloze netwerken i.p.v. glasvezel?
   

  G3 en G4 netwerken kennen we vooral van mobiel internet-gebruik buitenshuis. Een prachtige ontwikkeling om snel een routekaart op je mobieltje of tablet te laden en natuurlijk ook voor allerlei ander internet gebruik buitenshuis. Bovendien worden deze netwerken elk jaar sneller. Nu is G4 beschikbaar, maar G5 is al aangekondigd voor over een paar jaar.
  In sommige kleine dorpen in Groningen biedt KPN een ontvanger en router, met bijbehorend abonnement, om dit netwerk ook binnenshuis te gebruiken als alternatief voor een snel bedraad netwerk.

  Is dit een volwaardig alternatief voor glasvezel? Nee, beslist niet.

  - G4/G5 netwerken kunnen snel 'vollopen' bij grootschaliger gebruik en hebben daarmee nog grotere beperkingen dan de huidige coax-bekabeling. De snelheid gaat heel snel omlaag bij toenemend gebruik.
  - De abonnements- en gebruikskosten zijn, in de huidige opzet aanmerkelijk hoger dan wat we gewend zijn bij een vast 'alles-in-één' abonnement.
  - Ook dit netwerk voldoet niet aan de Europese normen voor een NGA (Next Generation Access)-netwerk.

  Voor meer informatie over mobiele G4 netwerken, klik hier.

  Zie ook het artikel in de Volkskrant d.d. 5oktober

  En een interessante verhandeling over wat de toekomst heeft, 5G of glasvezel, is hier te vinden: 5G-mobiel-versus-Glasvezelnetwerk.

   

 • 7. Als ik mijn huidige, oudere (niet-smart) tv nog een tijdje wil blijven gebruiken, wat moet ik dan extra aanschaffen om tv-zenders te kunnen ontvangen en programma's te kunnen opnemen?
   

  Omdat uw tv niet beschikt over een zg. digitale DVB-C ontvanger, heeft u een losse ontvanger nodig. Bijvoorbeeld de HUMAX 5050 is geschikt. Maar er zijn meer decoders, waaronder met harde schijf om programma's op te kunnen nemen. Uw elektronicazaak verkoopt ze, of ze zijn goed te vinden  op Marktplaats; daar worden ze vaak al voor € 50.- aangeboden.

  U kunt de router van de provider via een coax-kabel verbinden met de losse decoder.

  N.B het kastje dat u eventueel nu gebruikt voor sateliet-tv is niet geschikt voor glasvezel-tv; sateliet-tv heeft een andere codering.

 • 8. Hoe kan het dat je in huis voldoende hebt aan een normale internetkabel, terwijl je buitenshuis glasvezel nodig hebt ?
   

  Dit heeft te maken met twee dingen:

  • * de kabel binnenshuis is maar heel kort t.o.v. de bekabeling buitenshuis naar de 'dorpsverdeelkastjes', waardoor er veel minder signaalverlies optreedt.
  • * bij de bekabeling van de huidige netwerkbeheerders/providers moet de kabel (en daarmee de capaciteit) buitenshuis gedeeld worden door iedereen die aangesloten is vanaf de 'dorpsverdeelkastjes'; bij glasvezel heeft iedereen zijn eigen 'vezels', tot  aan de POP-stations.

  N.B. voor ons gebied zijn op dit moment 2 POP-stations gepland: 1 in Zuidlaarderveen en 1 in Oudemolen; dit kan nog aangepast worden in de aanbestedingsfase. Elk POP-station is voldoende voor ca. 2000 aansluitingen

 • 1. Is ieder lid hoofdelijk aansprakelijk voor de coöperatie?
   

  De coöperatie Glasvezel Noord is een  'Coöperatie U A', d.w.z. met uitgesloten aansprakelijkheid. De leden zijn dus niet hoofdelijk aansprakelijk als er financieel iets mis gaat. Ieder lid is wel mede-eigenaar van de coöperatie, maar loopt geen groot financieel risico.

  Dit is als volgt verwoord in artikel 4 van de statuten:

  "Elke aansprakelijkheid van leden of oud-leden voor een tekort na ontbinding van de Coöperatie is uitgesloten."

  Om de (concept-) statuten in te zien, klik hier

   

 • 2. Hoe wordt de participatie van elke deelnemer in de cooperatie vastgelegd? Gebeurt dit door middel van certificaten of aandelen ?
   

  Bij een coöperatie zijn de leden samen eigenaar van de onderneming. Dit hoeft niet vastgelegd te worden in de vorm van certificaten of aandelen. Zoals gebruikelijk (en noodzakelijk) wordt het 'bezit' van de coöperatie jaarlijks vastgelegd in een jaarrekening en deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad. Ieder individueel lid bezit dus als het ware 'het totale eigendom, gedeeld door het aantal leden'.

 • 3. Wat gebeurt er als ik mijn huis verkoop?
   

  Stel je meld je aan, maar verkoopt het huis voordat de glasvezel is aangelegd

  Mensen die hun huis verkopen tussen nu en de aansluiting van hun woning mogen inschrijven zonder dat zij of de toekomstige koper, aan het het provider-contract gehouden worden. Wil de koper van hun huis het contract overnemen, dan is dat natuurlijk prima, maar zo niet, dan kan de verkoper zijn/haar aanmelding zonder financiële verplichtingen annuleren. Belangrijk voor onze telling is dat zij per 1 december wel meetellen. Voor ons initiatief is daarom aanmelden belangrijk, ook al ben je van plan je huis op korte termijn te verkopen.

  Stel je meld je aan, de glasvezel is aangelegd en je verkoopt daarna het huis

  Voor de koper, nadat het netwerk is aangelegd, is het glasvezel-contract met de provider een contract als elk ander, dat overgenomen moet worden bij de overdracht van het huis, bij de notaris.

  Net zoals bijvoorbeeld voor de waterschapslasten van het resterende deel van het jaar, neemt de koper bij de overdracht de verplichting over voor de glasvezelaansluiting. Als deze het lidmaatschap daarna niet wil voortzetten zal de koper aan de coöperatie de aanlegkosten  moeten terugbetalen + 3 jaar lidmaatschapskosten. Zie ook de vraag over dit onderwerp op deze site , Vraag en Antwoord, Coöperatie, Lidmaatschap, kostenverrekening na 2 of 3 jaar.

 • 1. Wat kost een glasvezel abonnement in vergelijking tot de huidige abonnementen?
   

  Er is weinig verschil in kosten tussen een standaard alles-in-1 abonnement (internet, tv, telefoon) van Ziggo of KPN, zoals we dat nu veelal hebben en eenzelfde soort abonnement op glasvezel via PLINQ of NetVisit. In beide gevallen ligt het tussen de € 50 en € 55. Wel is de snelheid van een glasvezelverbinding aanzienlijk hoger voor dezelfde prijs, en dan nog wel in beide richtingen: upload en download. Een belangrijk punt is dat de kosten bij de huidige abonnementen omhoog gaan als je kiest voor een hogere snelheid, terwijl deze snelheid bij een glasvezelabonnement standaard al hoog of veel hoger is.
  Let wel: volgens de afspraken binnen de coöperatie Glasvezel Noord moet in de eerste jaren € 5,- euro extra betaald worden als coöperatiebijdrage, maar dit verschil wordt dubbel en dwars  gecompenseerd wanneer het netwerk is afbetaald en ‚ons’ eigendom is. Op dit moment wordt de afbetalingsperiode geschat op 13 jaar.

 • 2. Hoe groot is de kans dat de abonnementskosten over een paar jaar flink omhoog gaan ?
   

  Die kans is echt klein, en wel om twee redenen: de noodzaak vanuit de coöperatie ontbreekt hiervoor en de providers hebben al jaren laten zien dat kun abonnementskosten nauwelijks omhoog gaan. Zie bijgaand plaatje van de kostenopbouw.

  kostenopbouw

  A. kosten van de coöperatie
  Deze bepalen het grootste deel van de abonnementsprijs.
  Het overgrote deel van de kosten van de coöperatie bestaat uit de aanleg van het netwerk en de daarmee verbonden financiering en leningen. Deze kosten liggen vast; er is geen enkele reden om deze bedragen te verhogen in de komende jaren.

  B. Dienstendeel van de providers.
  Deze kosten worden bepaald door hun dienstverlening en het aanbod van zenderpakketten. De kosten van dienstverlening zullen niet met sprongen omhoog gaan. De kosten van de pakketten kunnen stijgen, en de verwachting is dat dit ook kan gebeuren voor specifieke pakketten (sport, films), maar niet voor het standaard-aanbod. Eventuele kostenstijgingen in de pakketten zullen overigens bij andere providers op een vergelijkbare manier merkbaar zijn.
  De ervaring met beide providers laat zien dat ze nauwelijks prijsstijgingen hebben doorgevoerd in de afgelopen jaren.