17 december: 65% bereikt !

Op zaterdag 17 december zijn er weer verschillende aanmeldingen binnen gekomen uit Loon en nog meer uit Schipborg.
Daarmee hebben we voor alle 7 dorpen samen van ons Glas van Aa tot Hunze-gebied ons streefpercentage van

65% bereikt.

Na Zuidlaarderveen, Gasteren, Oudemolen heeft ook Schipborg haar streefgetal ruimschoots gehaald.

In alle dorpen wordt nog doorgegaan met de campagne. Iedereen is nog steeds van harte welkom om zich aan te melden.

In onderstaand plaatje staan de aanmeldingen per 19 december 2016 weergegeven, voor ons hele Glas van Aa tot Hunze-gebied en voor elk dorp apart. Ook de streefgetallen en het totaal aantal adressen staat vermeld.

N.B. 1. Balloërveld is verwerkt in de stand van Gasteren en enkele adressen van De Groeve zijn opgenomen bij Zuidlaarderveen.
N.B.2. Vanwege afspraken met de coöperatie over het te behalen percentage zijn voor Schipborg de recreatiewoningen niet meer in de stand opgenomen. Dit betekent echter geenszins dat de aanmeldingen uit bijvoorbeeld De Holle Drift (liefst meer dan 25!) niet van belang zijn voor de realisatie van ons glasvezelnetwerk; in tegendeel, van harte welkom!