Sneller internet kan zonder glasvezel ?

Bron: Verbind Drenthe

In het Dagblad van het Noorden van 9 januari 2017 verscheen een artikel van de hand van Gert van der Laan. Zijn betoog is kernachtig samengevat dat de aanleg van glasvezel verspilling van belastinggeld is. Jaap Ruiter van Reuzenbreedband Schoonoord – De Kiel klom in de pen en stuurde een reactie naar het Dagblad. Of deze reactie geplaatst wordt, is uiteraard afwachten. Maar Verbind Drenthe heeft zijn reactie in elk geval overgenomen( zie hieronder). In een eerder blog besteedde Verbind Drenthe al aandacht aan de verschillen tussen draadloze en vaste verbindingen.

Reactie Jaap Ruiter

Gert van der Laan van de Oldambtster Belastingbetalers weet hoe het zit (DvhN 9-1-17). De belastingbetaler draait er voor op dat er op het platteland diverse initiatieven voor aanleg van glasvezel worden ontwikkeld. Laat ik hem direct maar uit de droom helpen: glasvezelnetwerken die worden aangelegd door lokale coöperaties worden niet gesubsidieerd. In Drenthe bijvoorbeeld wil de provincie wel leningen verstrekken, maar daarop moet gewoon rente worden betaald en die leningen moeten gewoon worden afgelost. Op dit moment is het zelfs zo dat de provincie aanzienlijk goedkoper kan lenen (< 1%), dan zij bij de coöperaties in rekening brengt (4%). De provincie verdient er dus op en dat mag op zich wel want ze loopt wel risico. Slechts voor een beperkt deel van de aansluitingen (de zgn. witte gebieden) mag de provincie een lagere rente berekenen van ongeveer 1%. Er is verder geen sprake van subsidie op aanleg of exploitatie.

Van der Laan betoogt vervolgens dat de snelheden op de KPN- en Ziggokabels nog behoorlijk kunnen stijgen tot meer dan 100 tot 200 Mb/sec en dat komt volgens hem aardig in de buurt van glasvezel. Verderop heeft hij het over draadloos 5G dat theoretisch tot 10 Gb zou kunnen gaan en ook dat komt in de buurt van glasvezel. Blijkbaar is er dus glasvezel dat snelheden heeft tussen de 100 Mb en 10 Gb. Laat ik hem dan uit een andere droom helpen: het komt niet in de búúrt van glasvezel. Op glasvezel zijn inmiddels al snelheden behaald van 100 Terabits. Dat is 10.000 keer zo snel als 5G ooit zou kunnen behalen! Deze snelheid is weliswaar behaald onder gecontroleerde omstandigheden, maar dat is duidelijk concreter dan de door van der Laan genoemde theoretische snelheid van 10 Gb.

Overigens is het nieuwe beleid van de EU dat er naar moet worden gestreefd dat alle burgers in Europa op redelijk korte termijn de beschikking krijgen over 1 Gb en dat zal op de bestaande kabels nooit haalbaar zijn.

Commerciële maatschappijen zoals Fiber gaan nog steeds door met de aanleg van glasvezel. Deze deskundigen zien dat als de toekomst en gaan er dus ook vanuit dat er geen goede alternatieven zijn. De plattelandsgebieden zijn echter voor hen financieel gezien niet interessant, vandaar dat we het zelf moeten oplossen. En 5G zal op het platteland ook al geen soelaas bieden. Bij deze nieuwe techniek zullen er veel meer zendmasten moeten worden geplaatst dan bij 4G het geval is. Voor 4G is de dekking op het platteland nu al vaak ontoereikend; ik zelf bijvoorbeeld moet  dikwijls mijn huis uit om mobiel te kunnen bellen. We mogen dan ook niet verwachten dat de KPN’s en de Vodafones van deze wereld het platteland bij 5G wel goed zullen bedienen.

Van der Laan wil de bestaande kabels sneller maken door meer wijkcentrales te plaatsen en die moeten vervolgens (deels?) door de gemeente worden betaald. Tja, een bond van belastingbetalers lijkt me altijd te streven naar lagere belastingen. Echter, de oplossing die deze bond biedt kost de belastingbetaler juist écht geld.